Rozliczenie podatkowe nauczyciela — działalność pozaszkolna

Standardowe rozliczenie nauczyciela, jakie oferuje portal podatnika może i często zawiera przychody z prac wykonywanych poza szkołą. Wymagać będą one odmiennego potraktowania w jego rozliczeniu podatkowym.

Nauczycielska działalność pozaszkolna na bazie umowy o pracę opartej o Kartę Nauczyciela lub kodeks pracy może zawierać liczne aktywności, które należy odmiennie potraktować w oprogramowaniu portal podatkowy. Poza godzinami swojej regularnej pracy nauczyciel może udzielać korepetycji lub pomoc w odrabianiu zadań domowych za wynagrodzeniem. Nauczyciele mogą także organizować się w niepublicznych centrach edukacyjnych świadczących usługi w zakresie nauczania języków, specjalistycznych szkoleń, nabywaniem różnego rodzaju kwalifikacji itd. Kolejnych źródłem przychodów dla nauczycieli, o którym należy wspomnieć, jest sprzedaż podręczników — zarówno własnego autorstwa, jak i jedynie jako pośrednik handlowy publikacji szkolnych i edukacyjnych.

Z punktu widzenia rozliczenia podatkowego portal podatnika (więcej informacji na pitax.pl/rozliczenie-pit) najbardziej znacząca jest decyzja nauczyciela co do formy działalności, którą musiał podjąć, rozpoczynając prace w ramach swoich pozaszkolnych obowiązków. Całkowicie odmiennie pozwala portal podatkowy rozliczyć działalność edukacyjną jako prowadzoną osobiście niż te same aktywności w ramach działalności gospodarczej. Są to najbardziej podstawowe możliwości w tej materii, jakimi dysponuje nauczyciel.

Działalność edukacyjna prowadzona osobiście jest znacznie wygodniejsza w obsłudze w porównaniu do działalności gospodarczej. Możliwa jest ona jednak tylko o tyle, o ile nauczyciel nie zatrudnia innych osób np. prowadzących korepetycji. Poza tym, że portal podatkowy umożliwia niezwykle łatwe rozliczenie działalności prowadzonej prywatnie, ta forma rozliczenia niesie ze sobą wiele korzyści. Nie jest wymagane rejestrowanie takiej działalności, czy też zgłaszanie jej w jakikolwiek sposób. Jest ona również całkowicie zwolniona z VAT niezależnie od poziomu obrotów. Prowadzenie księgowości nie jest także wymagane — jedyne co musi zrobić nauczyciel w tym wypadku, to wystawić fakturę na żądanie. Nie występuje tutaj także obowiązek dodatkowych składek na rzecz ZUS, czy też ubezpieczenia zdrowotnego. Ryczałtowe opodatkowanie wynosi w tym przypadku 20%.

W przypadku działalności gospodarczej nauczyciel może skorzystać z następujących form opodatkowania: podatek liniowy, skala podatkowa, ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa.