Jak rozliczyć PIT online i skorzystać ze wsparcia podatkowego dla rodzin

Tegoroczny PIT online stanowi znakomite wsparcie w procesie rozliczania podatków w roku 2019 i dostępny jest dla wszystkich grup podatników. Dotyczy to także podatników opiekujących się dziećmi oraz rodzin. Dodatkowo te grupy polskich podatników mogą spodziewać się znacznego uproszczenia formalności rozliczeniowych PIT, jakich wymagano od nich w przeszłości, w rezultacie nowelizacji w prawie podatkowym.

W roku 2018 wprowadzono modyfikacje przepisów, wedle których na potrzeby rozliczenia program PIT online polskie rodziny zwolnione zostały z części obowiązków raportowych. Bezpośrednim tego efektem jest uproszczenie oraz skrócenie pracy nad zeznaniami podatkowymi w program PIT, jakiej się od tej grupy podatników wymaga.

Przede wszystkim całkowitemu zwolnieniu z podatku dochodowego uległa subwencja na przedszkola oraz żłobki pochodząca z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. To oczywiście przekłada się bezpośrednio na wygląd deklaracji podatkowej w program PIT. Nie ma aktualnie potrzeby wykazywania tego rodzaju świadczeń deklaracjach PITy. W szczególności chodzi to dopłaty, które umożliwiały dzieciom korzystanie z opieki w klubach dziecięcych oraz wspomnianych wcześniej przedszkolach i żłobkach. Do pewnego stopnia omawiane tu zwolnienie podatkowe dotyczy także innych świadczeń otrzymywanych od pracodawcy, które nie pochodzą z funduszu świadczeń socjalnych zakładu. W takich okolicznościach spotykamy się z limitami 400 zł miesięcznie (klub dziecięcy, żłobek, opiekun) oraz 200 zł miesięcznie (przedszkole). PITy rodziców powinny uwzględniać w tym wypadku jedyne nadwyżkę ponad te limity — tylko nadwyżka podlega więc opodatkowaniu. Istotnym zastrzeżeniem jest tutaj konieczność (dla zastosowania odliczenia) posiadania przez opiekuna umowy o prace — jeżeli zatrudniony jest na podstawie innej umowy, całość świadczenia uzyskana od pracodawcy będzie musiała trafić do deklaracji PIT.

Dobrą wiadomością dla podatników korzystających z rządowego programu 500+ jest informacja, że również świadczenia z niego pochodzące są całkowicie zwolnione z opodatkowania PIT. Do tego dodać możemy, że wszystkie funkcjonujące w roku 2018 ulgi i zwolnienia fiskalne odnoszące się do świadczeń rodzinnych zostały utrzymane w mocy na potrzeby tegorocznego rozliczenia. Podobnie sytuacja przedstawia się w związku z dotacjami rodzinnymi oraz pielęgnacyjnymi, oraz zapomogami wychowawczymi i zasiłkiem porodowym. W rezultacie rodziny i opiekunowie dzieci mogą spodziewać się w trakcie najbliższego rozliczenia mniejszych formalności i bardziej atrakcyjnych preferencji podatkowych.