Miesięczne archiwa Wrzesień 2018

Dochody małoletnich dzieci niepodlegające doliczeniu do dochodów rodziców.

Obowiązek rozliczenia pit (podatku dochodowego od osób fizycznych)  dotyczy zarówno dorosłych podatników jak i małoletnie dzieci, jeśli uzyskują one dochody podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozliczenie pit 2019 małoletniego dziecka powinni wykonać  rodzice (biologiczni lub przysposabiający).

Czytaj więcej

Składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło

Co do zasady w przypadku umów zlecenia  odprowadzane są składki ZUS. Natomiast w przypadku umowy o dzieło wykonawca nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych ani zdrowotnych i nie opłaca z tego tytułu składek.

 

Czytaj więcej

Zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 roku

Rok 2017 przyniesie wzrost najniższego wynagrodzenia pracowników do 2000 zł , podwyższenie stawki za godzinę przy umowach zlecenia, a także waloryzację emerytur i rent według zapowiadanego przez rząd zwiększonego wskaźnika.

Rada Ministrów zajmowała się minimalnym wynagrodzenie w roku przyszłym, podniesieniem stawki godzinowej dla zleceniobiorców, przyjęła też propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r.

Premier rządu wyraziła nadzieję, że uda się znaleźć takie systemowe rozwiązanie, żeby waloryzacja rent i emerytur...

Czytaj więcej

Zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 roku

Rok 2019 przyniesie wzrost najniższego wynagrodzenia pracowników do 2000 zł , podwyższenie stawki za godzinę przy umowach zlecenia, a także waloryzację emerytur i rent według zapowiadanego przez rząd zwiększonego wskaźnika.

Rada Ministrów zajmowała się minimalnym wynagrodzenie w roku przyszłym, podniesieniem stawki godzinowej dla zleceniobiorców, przyjęła też propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r.

Premier rządu wyraziła nadzieję, że uda się znaleźć takie systemowe rozwiązanie, żeby waloryzacja rent i emerytur ...

Czytaj więcej