Miesięczne archiwa Czerwiec 2018

PIT 36 online — okoliczności wyboru formularza podatkowego

Obok PIT 37 online oraz PIT 28 online PIT 37 w wersji elektronicznej jest jednym z najczęściej wybieranych przez polskich podatników formularzy podatkowych. Przepisy podatkowe jasno określają sytuację, w której należy sięgnąć po ten wzór rozliczenia podatkowego.

Zeznanie podatkowe PIT 36 w ramach PIT 2020 online przeznaczone jest głównie dla podatników zajmujących się działalnością zarobkową w ramach gospodarczej pozarolniczej działalności oraz w ramach aktywności w specjalnych działach rolnej produkcji. W każdej z tych okoliczności wybór wspomnianej deklaracji oznacza rozliczenie podatkowe na podstawie standardowej skali podatkowej...

Czytaj więcej

Jaki podatek płacimy od spadków i darowizn

Obowiązek obliczenia i odprowadzenia podatku od spadków i darowizn mają osoby fizyczne, które nabyły spadek lub darowiznę o wartości wyższej niż kwota zwolniona z podatku.

Czytaj więcej

Korekta błędnie wypełnionego PIT

W świetle najnowszych przepisów, obowiązujących od 2019 roku, składanie deklaracji korygujących stanie się prostsze, gdyż dołączenie pisemnego uzasadnienia na druku ORD-ZU nie będzie obowiązkowe.

Czytaj więcej