Miesięczne archiwa Luty 2018

Rozliczenie PIT 2020 a kwota wolna od podatku

Począwszy do roku podatkowego 2019 zmianom ulega kwota wolna od podatku – jej wymiar zależeć będzie od dochodu uzyskanego przez podatnika. Program do rozliczania PIT 2019, czy też rozliczenie pit 2019 przez Internet, powinny odzwierciedlać te zmiany w swoich opcjach.

Pojęcie kwoty wolnej od podatku określa wartość dochodu, do wysokości którego podatnik jest całkowicie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku wynika z zasady stosowania tzw. kwoty wolnej od podatku, co oznacza, iż podatnik może odejmować od wymaganego od niego podatku określoną kwotę – na rok 2019 ustaloną w wysokości maksymalnie 1188 zł. Jako konsekwencja jej stosowania, maksymalna kwota wolna od podatku wyniesie w tymże roku 6600 zł.

W celu obliczenia kwoty wolnej...

Czytaj więcej