Rozlicz PIT 2017 online — darowizny skierowane do ośrodków kultu religijnego i na charytatywno-opiekuńcze cele kościołów

Darowizny uwzględniające kościoły ze względu na wytyczne prawa podatkowego przybierają dwie dopuszczalne i różniące się od siebie formy. W związku z tym odrębnie traktowane są darowizny przeznaczone dla kultów religijnych od darowizn na charytatywno-opiekuńczą działalność kościołów.

Darowizny z przeznaczeniem na kulty religijne

Wszelkie darowizny przeznaczone na cele kultu religijnego mogą zostać odliczone od dochodu w pełnym wymiarze, nie może to jednak być więcej niż sześć procent pełnego dochodu. Rozlicz PIT i uwzględnij to odliczenie — pamiętaj jednak, że po przekroczeniu limitu Twoje odliczenie dotyczyć będzie tylko wspomnianych 6 procent. Istotny jest również fakt, że odliczenie to przeznaczone jest łącznie na wszelkie darowizny przeprowadzone w roku podatkowym tzn. skierowane do kultów religijnych, do organizacji pożytku publicznego oraz krwiodawcze. Ograniczenie to jednak nie dotyczy charytatywno-opiekuńczych aktywności kościołów, jak również nie ma nić wspólnego z jednoprocentowym datkiem od podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Darowizny w celach opiekuńczo-charytatywnych

Rozlicz PIT 2017 online i odlicz od dochodu w stu procentach wszelkie dokonane przez siebie darowizny na cele działalności opiekuńczo-charytatywnej kościołów — nie podlegają one ograniczeniu do 6 procent. Cele opiekuńczo-charytatywne należy tutaj rozumieć jako niezwiązane bezpośrednio z działalnością kultową działania na rzecz szeroko pojętego społeczeństwa.

Wymagana dokumentacja

Rozlicz PIT z uwzględnieniem ulg podatkowych na darowizny przy użyciu aplikacji podatkowej, jeśli posiadasz następujące dane: kwota przeprowadzonej darowizny, kwota wnioskowanego odliczenia, informacje na temat jednostki obdarowanej. Informacje te należy w ramach rozliczenia rocznego PIT wprowadzić do załącznika podatkowego PIT/O. Wnioskujący o odliczenie podatkowe darczyńca powinien dysponować potwierdzeniem dokonania wpłaty lub jakimkolwiek innym dokumentem poświadczającym darowiznę. Dokument taki musi zawierać dane osobowe oraz w przypadku, jeśli jest to darowizna w naturze — oświadczenie o przyjęciu darowizny. Jeśli odliczenie dotyczy darowizny w naturze, wszystkie wymagane informacje powinny wynikać z jednego, łącznego dokumentu, czyli umowa o darowiźnie powinna być zawarta w tym samym dokumencie, który zawiera oświadczenie o przyjęciu darowizny. Rozliczenie ulgi na darowizny bez najmniejszych problemów może zostać dokonane w aplikacji program PIT.