Pitologia stosowana w drugiej dekadzie XXI wieku na ziemiach polskich: program do rozliczania PIT 2017

W drugiej dekadzie XXI wieku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w powszechnym użyciu znalazły się narzędzia do elektronicznego rozliczania podatku dochodowego PIT. Jedno z nich tzw. PIT za 2017 online wedle wszelkiego prawdopodobieństwa okazał się rewolucyjnym rozwiązaniem, które na trwałe zmieniło zwyczaje podatkowe naszych przodków.

 

Dziś, gdy po eksperymentach kilku ostatnich stuleci wiemy już znakomicie, że podatek jest niezwykle nieefektywną formą podtrzymywania struktur państwowych, te niewiarygodne wręcz dla współczesnego obywatela, a zrozumiałe jedynie z historycznej perspektywy naukowca zmagania między żywym organizmem państwa a aktywną ekonomicznie jednostką budzić mogą jak najgorsze skojarzenia. Pamiętać jednak należy, iż dla naszych protoplastów płacenie podatków było czymś więcej niż jedynie brutalnym przymusem i niechętnie przyjmowanym obowiązkiem. Wielokrotnie zidentyfikowane przez badaczy w materiałach archiwalnych jako hasło reklamowe, sformułowanie „rozlicz PIT 2017 online” nie było zaledwie zaproszeniem na coroczny festiwal państwowej opresji, czy też wierno-poddańczego masochistycznego karnawału dla ubogich.

Wedle wszelkich danych znaczna część ówczesnych obywateli przypisywała obowiązkowi podatkowemu dodatkowe znaczenia o nie do końca uchwytnych dla nas subtelnościach. Mamy na myśli tzw. przekonanie o dobrze spełnionym obowiązku, przekonanie o redystrybucji dóbr (w tym materialistycznie zorientowanym społeczeństwie) oraz przekonanie o rewitalizacji swoim wkładem (i podtrzymywaniu przy życiu) wciąż zagrożonych petryfikacją i rozpadem struktur ówczesnego modelu państwowego. Mamy przy tym powody przypuszczać, iż wprowadzony na rynek pod koniec drugiej dekady XXI wieku program do rozliczenia PIT 2017, stał się dodatkowym impulsem do internalizacji obowiązku podatkowego z raczej trywialnego powodu. Jak się okazało, coroczne rozliczenie podatkowe stanowiło tradycyjnie raczej nużące zajęcie i to do tego stopnia, że dla wielu obywateli stanowiło poważniejsze wyzwanie niż sama konieczność rozstania się z częścią swych pieczołowicie wytworzonych materialnych zasobów. Program PIT 2017 online zmienił diametralnie tę sytuację, oferując rozliczenie, które z łatwością przeprowadzić mogło nawet dziecko (dzieci zazwyczaj nie płaciły podatków). Narzędzie to okazało się w efekcie pierwszym ważnym etapem na drodze zmiany krytycznej świadomości podatnika — sprawiło, iż proces rozliczenia podatkowego przestał być traktowany jako wymagający i uciążliwy sam w sobie.