Miesięczne archiwa Luty 2017

Pitologia stosowana w drugiej dekadzie XXI wieku na ziemiach polskich: program do rozliczania PIT 2020

W drugiej dekadzie XXI wieku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w powszechnym użyciu znalazły się narzędzia do elektronicznego rozliczania podatku dochodowego PIT. Jedno z nich tzw. PIT za 2020 online wedle wszelkiego prawdopodobieństwa okazał się rewolucyjnym rozwiązaniem, które na trwałe zmieniło zwyczaje podatkowe naszych przodków.

Dziś, gdy po eksperymentach kilku ostatnich stuleci wiemy już znakomicie, że podatek jest niezwykle nieefektywną formą podtrzymywania struktur państwowych, te niewiarygodne wręcz dla współczesnego obywatela, a zrozumiałe jedynie z historycznej perspektywy naukowca zmagania między żywym organizmem państwa a aktywną ekonomicznie jednostką budzić mogą jak najgorsze skojarzenia...

Czytaj więcej

Rozlicz PIT 2020 online z uwzględnieniem ulgi prorodzinnej: pojęcia opieki prawnej oraz funkcji rodziny zastępczej

Korzystając z dowolnego oprogramowania podatkowego, bezkolizyjnie rozlicz PIT i zastosuj odliczenie na dzieci, jeśli tylko masz do niego prawo. Przypada Ci ono w udziale jeśli rozporządzasz opieką nad dziećmi.

Najbardziej podstawową oraz powszechną postacią sprawowania opieki nad dziećmi jest władza rodzicielska, jednak istnieją w tym zakresie również dwie dodatkowe, prawnie gwarantowane możliwości, w równym stopniu zapewniające dostęp do odliczenia prorodzinnego: opieka prawna oraz rodzina zastępcza.

Opieka prawna

Określenie „opiekun prawny” oznacza osobę prawnie zobowiązaną do ochrony, dbałości oraz troski nad osoba małoletnią...

Czytaj więcej

PITy 2020 program — która deklaracja będzie właściwa

Sezon na roczne rozliczenia podatkowe już trwa, a najnowszy program do rozliczania PIT ogranicza pracę wymaganą do przygotowania deklaracji podatkowej do absolutnego minimum.

Program do rozliczania PIT 2020 stanowi kolejny krok na drodze coraz to bardziej zaawansowanej automatyzacji prac związanych z wypełnianiem naszych zeznań podatkowych. Wśród najbardziej oczywistych jego zalet należy wspomnieć o zaimplementowanym w formularzach podatkowych kalkulatorze, który na bieżąco dokonuje rachunków na podstawie wprowadzanych przez nas danych. Duże praktyczne znaczenie ma również mechanizm sprawdzający, czy uzupełniliśmy wszystkie wymagane przez organa podatkowe informacje...

Czytaj więcej

Jakie są konsekwencje opóźnienia w zapłacie podatku

PITy 2020 za pasem, pozostaje więc nam jedynie życzyć sobie, by tegoroczne rozliczenia były co najwyżej formalnością o łatwych do przewidzenia konsekwencjach. Terminowe rozliczenie z fiskusem jest wysoce sugerowanym posunięciem dla podatnika zainteresowanego takim scenariuszem.

Dobry PITy 2020 program stanowi znakomity punkt wyjścia do pozytywnych relacji z organami podatkowymi. Jednak poprawnie przygotowane zeznanie podatkowe to nie wszystko w tej kwestii. Ponieważ istotą deklaracji jest zgoda na podjęcie zobowiązania podatkowego, nie może dziwić fakt, że administracja podatkowa jest raczej czuła w materii terminowego uiszczania przez nas spoczywających na nas płatności...

Czytaj więcej