Miesięczne archiwa Styczeń 2017

Program do rozliczania PIT 2019 oraz najnowsze ułatwienia podatkowe dla rodzin

Dla większości z nas program PIT 2020 online będzie wystarczająco prosty w obsłudze nawet bez dodatkowych udogodnień związanych ze zmianami w przepisach podatkowych. Tych z nas, którzy mają pod swoja opieką dzieci, czeka zadanie jeszcze łatwiejsze niż w latach wcześniejszych.

W wyniku wprowadzonych w roku 2019 zmian w przepisach regulujących zasady rozliczania podatku dochodowego polskie rodziny mogą się spodziewać w PIT za 2020 online zmniejszenia ilości koniecznych wpisów a co za tym idzie uproszczenia i skrócenia procesu przygotowania rocznej deklaracji podatkowej. Wynika to głównie ze zwolnień z podatku świadczeń socjalnych przyznawanych na dzieci, a dotyczy między innymi dofinansowania przedszkoli i żłobków...

Czytaj więcej

Rozlicz PIT 2020 online — PIT 16A i karta podatkowa

Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest jedną z możliwości rozliczania podatku dochodowego w przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i polega na wnoszeniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów.

Forma ryczałtu, jaką jest opodatkowanie kartą podatkową, sprawdza się szczególnie dobrze w firmach mających siedzibę w małych miejscowościach i zatrudniających niewielką ilość pracowników. Wynika to z zasady, wedle której wartość podatku dochodowego przy jej zastosowaniu rośnie wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz wzrostem wielkości miejscowości będącej lokalizacją działalności gospodarczej. Ta forma opodatkowania ograniczona jest również rodzajem działalności, jakiej może dotyczyć...

Czytaj więcej

Portal podatkowy — definicja oraz funkcje

Termin „portal podatkowy” jest już trwałym elementem języka polskiego podatnika. Jest również oficjalnym narzędziem polskiej ordynacji podatkowej.

W potocznym rozumieniu pod pojęciem „portal podatkowy” lub „portal podatnika” mieści się praktycznie każdy internetowy serwis (grupa powiązanych ze sobą stron) informacyjny poświęcony tematyce podatków. Terminologicznie rzecz ujmując, nie jest to całkowicie poprawne rozumienie, ponieważ portal powinien być poszerzony o dodatkowe zazwyczaj dość różnorodne funkcje internetowe dostępne z jednego adresu internetowego.

Nie zmienia to faktu, że wiele adresów zawierających określenia: portal podatnika, portal podatkowy, PIT, (e)podatki, itp. z powodzeniem spełnia powyższe warunki...

Czytaj więcej