Miesięczne archiwa Sierpień 2016

Zbieg umów zleceń z umową o pracę i innymi tytułami ubezpieczeń.

Od 1 stycznia 2019 r. uległy zmianie niektóre zasady rozstrzygania zbiegów tytułów ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Warto przyjrzeć się  wyjaśnieniom ZUS odnośnie zbiegu umów zleceń z umową o pracę i innymi tytułami ubezpieczeń.

Czytaj więcej