Miesięczne archiwa Marzec 2016

Darowizny na cele kościelne

Darowizny na cele kościelne mają dwojaki charakter. Mogą to być darowizny na cele kultu religijnego bądź  na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła.

Darowizny na cele kultu religijnego są przewidziane w ustawie o podarku dochodowym od osób fizycznych.  Są to.na przykład darowizny na budowę lub remont kościoła, czy też jego wyposażenie.  Darowizna nie musi być w formie pieniężnej. Może być również w formie rzeczowej,

Wysokość ulgi podatkowej z tytułu tej darowizny jest limitowana. W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę (wartość) dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż  6% dochodu. Oprócz kwoty (wartości) przekazanej darowizny, należy podać dane też obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu. Nie może to być nazwisko osoby fizycznej, np...

Czytaj więcej

Akcja “Szybki PIT” w 2019 roku

W dniu 18 lutego wystartowała już ósma edycja ogólnopolskiej kampanii “Szybki PIT” organizowanej corocznie przez resort finansów. Akcja ma na celu wspieranie podatników przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły (pity 2020).

Czytaj więcej

Sposoby zwrotu nadpłaty podatku

Rozliczając pity 2020 możemy spotkać się z sytuacją, że z rocznego rozliczenia pit wynika niższy należny podatek niż kwota zaliczek odprowadzonych do organów skarbowych. W takim przypadku podatnik może liczyć na zwrot nadpłaty.

Czytaj więcej

Nieodpłatne udostępnienie mieszkania pracownikom i zleceniobiorcom

Spółka z o.o. wynajmuje lokal mieszkalny w miejscowości, w której posiada siedzibę. Wynajęcie mieszkania ma na celu możliwość bezpłatnego udostępniania go  zatrudnionym w spółce pracownikom i zleceniobiorcom, którzy mieszkają w innych miejscowościach. Czy nieodpłatne korzystanie z mieszkania przez pracowników i zleceniobiorców będzie stanowiło u nich przychód podlegający opodatkowaniu i należne będą składki ZUS?

Czytaj więcej