Miesięczne archiwa Luty 2016

Kryteria rezydencji podatkowej w Niemczech

Osoby uzyskujące przychody w Niemczech podlegają niemieckiemu prawu podatkowemu. Mogą być traktowane jako rezydenci lub jako nierezydenci podatkowi. Od statusu rezydencji podatnika zależy obowiązek rozliczenia z niemieckim urzędem skarbowym.

Czytaj więcej

Obowiązki i odpowiedzialność płatnika podatku

Zgodnie z  definicję ustawową w art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie do organu podatkowego.

Czytaj więcej