Wzrost kwoty wolnej od podatku już w 2016 roku

Oczekiwany od dawna, a zapowiadany w kampanii wyborczej przez obecnego prezydenta Polski oraz przez Prawo i Sprawiedliwość wzrost wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego nabiera realnych kształtów.

Wyjątkowo niska kwota wolna od podatku, znacznie niższa  w Polsce niż w innych krajach Unii Europejskiej, jest przedmiotem dyskusji od dłuższego czasu. Jej poziom niższy niż tzw. minimum egzystencjalne był przyczyną, dla której Trybunał Konstytucyjny na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich zajął się tematem  kwoty wolnej od podatku. Przepisy w tym zakresie obowiązujące  obecnie Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z polską konstytucją. Jednak ich obowiązywanie nie zakończy się z dnia na dzień. Na razie będą jeszcze obowiązywać aż do 30 listopada 2016 roku.

W związku z zapowiedziami przedwyborczymi oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie znalazł się projekt ustawy, zmieniającej przepisy dotyczące kwoty wolnej od podatku

Projekt składa się z trzech artykułów. Pierwszy zawiera nowy kształt tzw. skali podatkowej. Według tego artykułu, podatnicy, których dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym do 85 528 zł, zapłacą od nich 18% pomniejszone o kwotę 1 440 zł. Obecnie kwota pomniejszenia naliczonego podatku  wynosi 556,02 zł. Właśnie te kwoty zmniejszają podatek – obecnie o 3089 zł (3089zł X 18%= 556,02 zł) rocznie, a według projektu 8002 zł. Zapowiadana kwota wolna od podatku to 8000 zł (8000zł x 18% = 1440 zł), a kwota 8002 zł wynika z zaokrągleń.

W kieszeni podatnika pozostanie różnica 884 zł (1440 zł – 556,02= 883,98 zł). Zmiana dotyczy zarówno  podatników opłacających podatki według pierwszej, 18-procentowej stawki, jak zamożniejszych, których roczne dochody przekraczają 85 528 zł. Oni zapłacą według nowych zasad 13 955,04 zł plus 32% nadwyżki ponad próg podatkowy. Teraz ich podatek to 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki. Różnica wynosi więc tyle samo co w pierwszym progu podatkowym – 884 zł.

Projekt przewiduje wejście ustawy w życie od 1 stycznia 2016 roku. Oznacza to, że pity 2015 będziemy rozliczać na starych zasadach. Program do rozliczania pit 2015 ( pit za 2015 online) nie uwzględni wyższej kwoty wolnej. Dopiero program do rozliczania pit 2016 (program pit 2016 online) pozwoli na odliczenie wyższej kwoty,ponieważ będzie się odnosić wyłącznie do dochodów (lub straty) uzyskanych właśnie od 1 stycznia 2016 roku. Przychody uzyskane  w roku przyszłym, objęte rozliczeniem pit 2016, będą już objęte wyższą kwotą wolną, co jest równoznaczne z niższym podatkiem do odprowadzenia, a wyższa kwotą dochodu pozostającą do dyspozycji podatnika.

Już od stycznia przyszłego roku płatnicy składek, czyli pracodawcy lub inni płatnicy wynagrodzeń i świadczeń będą mogli przy obliczaniu zaliczek miesięcznych obniżać kwotę odprowadzanego do budżetu podatku nie o 46,33 zł jak dotychczas, ale o 120 zł miesięcznie zgodnie z nowymi przepisami. W ten sposób podatnik zyska  73,67 zł miesięcznie, gdyż o tyle pomniejszona będzie kwota odprowadzanego podatku. W ciągu roku daje to sumę 1440 zł.