Miesięczne archiwa Styczeń 2016

Zmiana rezydencji podatkowej a PIT

Osoba fizyczna osiągająca dochody w Polsce podlega polskiemu prawu podatkowemu i z punktu widzenia rozliczeń z fiskusem może mieć status rezydenta lub nierezydenta.

Czytaj więcej

Obowiązki płatników po zakończeniu roku podatkowego

Po zakończeniu roku podatkowego do końca stycznia roku następnego płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają obowiązek sporządzić roczne informacje i deklaracje o przychodach, kosztach, dochodach i zaliczkach.

Czytaj więcej

Wzrost kwoty wolnej od podatku już w 2020 roku

Oczekiwany od dawna, a zapowiadany w kampanii wyborczej przez obecnego prezydenta Polski oraz przez Prawo i Sprawiedliwość wzrost wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego nabiera realnych kształtów.

Czytaj więcej

Rozliczanie straty z działalności wykonywanej osobiście

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość rozliczenia straty podatkowej, jaka powstała w danym roku, w rozliczeniu pit  w ciągu pięciu następnych kolejnych lat. Warunkiem jest uzyskanie dochodów  w ramach tego samego źródła przychodów.

Czytaj więcej