Miesięczne archiwa Grudzień 2015

Limity odliczeń od podatku obowiązujące w 2020 r. w ramach ulgi prorodzinnej

Podstawę prawną odliczeń od podatku dochodowego z tytułu ulgi na dzieci stanowi art.27 f  Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tylko podatnicy, którzy osiągają dochody opodatkowane wg skali podatkowej i rozliczają się na pit 37 lub pit 36 mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej. Z ulgi na dzieci nie mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na innych zasadach niż ogólne według skali podatkowej.

Czytaj więcej

Ulga na leki

Zgodnie z zapisem art.26. ust. 7a pkt.12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup leków. Są jednak pewne ograniczenia i warunki do spełnienia przez podatnika.

Czytaj więcej

Centra obsługi podatników

Administracja Podatkowa uruchomiła od 1 września 2020 r. centra obsługi. To udogodnienie zostało przewidziane przepisami ustawy o administracji podatkowej. Sejm uchwalił ustawę 7 lipca 2020 r. Cała ustawa, przewidująca ponadto między innymi asystentów podatnika dla mikroprzedsiębiorców oraz utworzenie Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej, wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Czytaj więcej