Miesięczne archiwa Listopad 2015

Lepszy klimat dla składających deklaracje podatkowe

Projekt nowej Ordynacji Podatkowej przyjęty przez rząd 13 października 2020 roku zawiera założenia kierunkowe zmian, jakie proponuje Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. Podatników może zainteresować w szczególności nowa regulacja dotycząca pojęcia, charakteru i sposobu składania przez nich deklaracji podatkowych i ich korekt.

Czytaj więcej

Oświadczenie PIT-12

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na podatników obowiązek rozliczeń rocznych z uzyskanych w roku podatkowym dochodów. Rozliczenie takie można sporządzić samodzielnie lub skorzystać z możliwości przewidzianej przez ustawodawcę, aby obliczenia dokonał płatnik.

Czytaj więcej

Zmiana formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego

Zgodnie z polskim prawem przedsiębiorca może wybrać formę opodatkowania w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej. Zmiana sposobu opodatkowania w ciągu roku nie jest zasadniczo możliwa, chociaż w pewnych przypadkach wykonalna.

W chwili zakładania działalności gospodarczej przedsiębiorca może wybrać najkorzystniejszą dla siebie formę opodatkowania spośród czterech przewidzianych przez ustawodawcę:

  • według skali,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.

Tylko zasady ogólne, czyli opodatkowanie według skali można wybrać bez jakichkolwiek ograniczeń. Pozostałe formy wiążą się z pewnymi ograniczeniami. Nie zawsze przepisy pozawalają na wybranie ryczałtu, podatku stałego 19% (liniowego) czy karty podatkowej...

Czytaj więcej