Chidusz

powstał w październiku 2013 roku. Wcześniej Gmina Żydowska we Wrocławiu wydawała biuletyn, który zastąpiono czasopismem o ogólnopolski charakterze.

To nie wrocławska megalomania, a fakt, że członkowie tej społeczności mieszkają również poza województwem dolnośląskim (zasięg terytorialny gminy obejmuje na zachód Żary, na wschód sięga aż po Włocławek). Od początku istnienia „Chidusz” miał przed sobą ważny cel: edukować i wzmacniać tożsamość polskiej społeczności żydowskiej.

Rozwój pisma wymusił założenie osobnej formy prawnej, która mogłaby pozyskiwać fundusze na działalność magazynu. W maju 2015 roku Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich przy wsparciu władz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP powołał Fundację Żydowską „Chidusz”, która od stycznia 2016 roku wydaje magazyn.


fundacja-zydowska-chidusz-gazeta-zydowska-chidusz-magazyn-zydowski-polish-jewish-magazine-poland-jewish-press-jewish-newspaper-poland-midrasz-slowo-zydowskie

FUNDACJA ŻYDOWSKA „CHIDUSZ”
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
NIP: 8992767593

Adres korespondencyjny

ZGWŻ w RP O/Wrocław
„Chidusz”
ul. Włodkowica 9
50-072 Wrocław
e mail: office [at] chidusz.com

Numer konta

mBANK
PLN: 42 1140 2004 0000 3602 7568 2819
USD: 85 1140 2004 0000 3612 0372 3046
EURO: 12 1140 2004 0000 3112 0372 3053
W przypadku prenumerat prosimy o wypełnienie formularza przed dokonaniem wpłaty na konto.