Dzień judaizmu we wrocławskim Kościele katolickim 2017

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim we Wrocławiu organizowany jest już po raz piętnasty. Tegoroczne obchody skupione wokół postaci Proroka Jeremiasza oraz hasła „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść” (Jr 20,7), potrwają aż trzy dni i będą odbywać się w różnych miejscach Wrocławia – w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej oraz w Domu Edyty Stein.

 

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim ustanowiony został przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i obchodzony jest corocznie 17 stycznia, tj. w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Wydarzenia towarzyszące obchodom Dnia Judaizmu w Kościele katolickim – spotkania modlitewne wokół Słowa Bożego, rozmowy dotyczące kultury i tradycji żydowskiej, koncerty, warsztaty mają służyć wzajemnemu poznaniu katolików i Żydów, oraz prowadzić katolików do odkrywania judaistycznych korzeni chrześcijaństwa. Przypominają one jednocześnie o tym, co łączy chrześcijan z judaizmem: wiara w jednego Boga, dekalog jako fundament praw moralnych, a także wierność tradycji religijnej.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim we Wrocławiu organizuje Archidiecezja Wrocławska pod honorowym patronatem abp Józefa Kupnego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął również Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Współorganizatorami i partnerami wydarzenia są: Papieski Wydział Teologiczny, Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu, Fundacja Bente Kahan, Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem, Koło Naukowe Judaistyki UWr „Sznirele Perele”,Centrum Informacji Żydowskiej, Szkoła Podstawowa Dialogu Kultur Etz Chaim, Dom Edyty Stein, Droga Neokatechumenalna, Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. Wydarzenie odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wrocław.

 

PROGRAM

 

16.01.2017: PONIEDZIAŁEK

(miejsce: Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu)

 

16.00 Warsztat pieczenia chałki żydowskiej – prowadzenie: rebecyn Danielle Chaimovitz Basok. Chętnych prosimy o zgłoszenie: dzienjudaizmu@gmail.com

 

19.00 „Od narodzin do śmierci – cykl życia w obrzędowości żydowskiej” wykład Jerzego Kichlera, Mała Synagoga (ul. Włodkowica 9)

 

20.15 „Wieczór Sznirele Band – śpiewaj razem z nami!” prowadzenie: Koło Naukowe „Sznirele Perele” Judaistyki UWr CIŻ Cafe, Centrum Informacji Żydowskiej (ul. Włodkowica 9)

 

17.01.2017: WTOREK

(miejsce: Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego, Plac Katedralny 1)

 

18:30  Dwugłos: „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść” (Jr 20,7)

David Basok, Rabin Wrocławia

bp Andrzej Siemieniewski, Biskup Pomocniczy Wrocławski

 

19.30  Liturgia Słowa Bożego „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść” (Jr 20,7) z udziałem przedstawicieli Archidiecezji Wrocławskiej oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, ze śpiewem Drogi Neokatechumenalnej


20:00 „Przedstawienie chanukowe” –
dzieci ze Szkoły Podstawowej Dialogu Kultur Etz Chaim


20:30 „Oko w oko, czyli spotkanie z kulturą żydowską” 
degustacja potraw, warsztat językowy, kiermasz książek

 

18.01.2017: ŚRODA

(miejsce: Dom Edyty Stein, ul. Nowowiejska 38)

 

18.00 „Św. Jan Paweł II z wizytą w Polsce” – otwarcie wystawy zdjęć autorstwa Chucka Fishmana (wystawę można oglądać od 18 I 2017 do 18 II 2017 w godzinach otwarcia DES)

 

18.10 „Żydowskie korzenie liturgii chrześcijańskiej” – wykład ks. prof. Mariusza Rosika

 

 Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.