Dzień judaizmu w Kościele katolickim [Wrocław 2018]

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim we Wrocławiu organizowany jest po raz szesnasty. Tegoroczne obchody, skupione wokół postaci Proroka Izajasza oraz hasła „pokój, pokój bliskim i dalekim” (iz 57,19), potrwają aż trzy dni i będą odbywać się w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego i w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim ustanowiony został przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i obchodzony jest corocznie 17 stycznia, tj. w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Wydarzenia towarzyszące obchodom Dnia Judaizmu w Kościele katolickim – spotkania modlitewne wokół Słowa Bożego, rozmowy dotyczące kultury i tradycji żydowskiej, koncerty, warsztaty mają służyć wzajemnemu poznaniu katolików i Żydów, oraz prowadzić katolików do odkrywania judaistycznych korzeni chrześcijaństwa. Przypominają one jednocześnie o tym, co łączy chrześcijan z judaizmem: wiara w jednego Boga, dekalog jako fundament praw moralnych, a także wierność tradycji religijnej.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim we Wrocławiu organizuje Archidiecezja Wrocławska pod honorowym patronatem abp Józefa Kupnego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął również Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Współorganizatorami i partnerami wydarzenia są: Papieski Wydział Teologiczny, Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu, Fundacja Bente Kahan, Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem, Koło Naukowe Judaistyki UWr „Sznirele Perele”, Centrum Informacji Żydowskiej, Szkoła Podstawowa Dialogu Kultur Etz Chaim, Droga Neokatechumenalna, Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. Wydarzenie odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wrocław.

 

PROGRAM

 

16.01.2017: WTOREK

(miejsce: Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu)

 

16.00 Warsztat pieczenia chałki żydowskiej – prowadzenie: rebecyn Danielle Chaimovitz Basok. Chętnych prosimy o zgłoszenie: dzienjudaizmu@gmail.com

19.00 „Rut, Ester. Za zasłoną” – prowadzenie: Mira Żelechower-Aleksiun, malarka, Mała Synagoga (ul. Włodkowica 9)

20.15 „Ma’awar – przejście Izraelitów przez Morze Sitowia” prowadzenie: Koło Naukowe „Sznirele Perele” Judaistyki UWr CIŻ Cafe, Centrum Informacji Żydowskiej (ul. Włodkowica 9)

 

17.01.2017: ŚRODA

(miejsce: Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego, Plac Katedralny 1)

 

18.30  Dwugłos: „Pokój, pokój bliskim i dalekim” (Iz 57,19)

David Basok, Rabin Wrocławia

bp Andrzej Siemieniewski, Biskup Pomocniczy Wrocławski

20.00  Liturgia Słowa Bożego z udziałem przedstawicieli Archidiecezji Wrocławskiej oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, ze śpiewem Drogi Neokatechumenalnej

20.30 „Oko w oko, czyli spotkanie z kulturą żydowską” degustacja potraw, warsztat językowy, kiermasz książek

 

18.01.2017: CZWARTEK

(miejsce: Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego, Plac Katedralny 1)

 

18.00 „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów” – spotkanie z prof. Janem Grosfeldem, członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds Dialogu z Judaizmem, prowadzenie: ks. prof. Mariusz Rosik, biblista

kiermasz książek

19.30 „Mędrcy żydowscy z Satanova nad Zbruczem: dzieje i myśli”, prowadzenie: o. Sylwan Marek Wirkowski OSPPE

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Na warsztaty obowiązują zapisy.