Jeżeli zdecydujesz się wysłać do nas artykuł, pamiętaj:

Powinien on być oryginalnym Twoim dziełem. Nie powinien być publikowany ani proponowany innym czasopismom, a jeśli tak było, nie zapomnij nas o tym poinformować.

Przekazując swój tekst do publikacji przenosisz na Redakcję www.chidusz.com prawa autorskie do publikacji w miesięczniku „Chidusz”, na stronie chidusz.com oraz na innych polach eksploatacji.

Pamiętaj, że mamy prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.