tora

Obraz niederlandzkiego malarza Jana Mostaerta „Wygnanie Hagar" (1520-1525)/ Fot. Wikipedia

Przestrzeń między nami [Parsza Wa- jera]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Jak ktoś, kto wysłał własnego syna i jego matkę na pustynię, może służyć za wzór? Jak człowiek, który zgodził się oddać swojego syna w ofierze, mógłby być autorytetem dla przyszłych pokoleń?

Obraz węgierskiego malarza  Józsefa Molnára „Podróż Abrahama z Ur do Kanaanu" (1850) / Fot. Wikipedia

Idea wewnątrzsterowności [Parsza Lech lecha]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Abraham całe swoje życie kierował się wewnętrznym głosem. Był to głos Boga. Decyzje, które podejmował, nie były motywowane ani tym, co robili jego przodkowie, ani przez zwyczaje ludzi mu współczesnych.

"Potop" autorstwa angielskiego malarza Johna Martina. Fot. Wikipedia

Na obraz Boga [Parsza Noach]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Największym wyzwaniem religii okazuje się możliwość dostrzeżenia boskiego obrazu w każdym człowieku, nawet jeśli nie odpowiada on obrazowi nas samych; nawet jeśli różni nas kolor skóry, status społeczny, kulturowy czy wyznanie.

"Ogród Edenu" - obraz XIX-wiecznego malarza Thomasa Cole. Fot. Wikipedia

Boska wiara w ludzi [Parsza Be-reszit]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Dzięki człowiekowi wszechświat zyskał samoświadomość. Bez nas byłby on tylko zbiorowiskiem robotów, bezmyślnie wykonujących to, do czego zostały zaprogramowane. Mimo wielkiego ryzyka, że zniszczony może zostać cały owoc Boskiej kreacji, Stwórca powołuje do życia człowieka.

"Odnalezienie Mojżesza", obraz Lawrance Alma-Tademy z 1904 roku. Fot. Wikipedia

Pozostać młodym [We-zot ha-bracha]

Rabin Jonathan Sacks: Mojżesz obrał wyczerpującą strategię, skłaniając ludzi do zmiany, przekonując, że powinni porzucić myślenie o sobie jako o niewolnikach i przyjąć odpowiedzialność, która wiąże się z wolnością. Wielokrotnie doświadczał rozpaczy, jednak nawet w ostatnich latach życia jego energia nie osłabła. Jak to możliwe?

Inspekcja etrogu przed świętem Sukot. Fot. Wikipedia

Sukot. Święto na miarę naszych czasów

Rabin Jonathan Sacks: Sukot pozwala nam powrócić do najgłębszych korzeni naszego istnienia, w tym tkwi jego moc. W Sukot wszyscy są równi. Nie trzeba mieszkać w pałacu, aby znaleźć się w obłoku chwały. Miliarder czy biedak, wszyscy czczą Boga w tym samym rytuale.

Obraz Maurycego Gottlieba "Żydzi modlący się w synagodze w Jom Kipur". Fot. Wikipedia

Jak nas zmienia Jom Kipur

Rabin Jonathan Sacks na Jom Kipur: Bóg nigdy nie wymagał, żebyśmy nie błądzili, a teraz prosi, abyśmy przyznali się do błędów, czerpali z nich, uczyli się na nich i, kiedy to tylko możliwe, naprawiali szkody wynikające z naszych pomyłek.

Mojżesz spogląda w kierunku Ziemi Obiecanej. Ilustracja z 1907 r. Fot. Wikipedia

Człowiek imieniem Mojżesz [Parsza Haazinu]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: W tradycji judaizmu Mojżesz nie jest obiektem kultu, ale wzorem do naśladowania dla nas wszystkich. Odwiecznym symbolem człowieka, którego wielkość mierzona jest nie tym, co faktycznie osiągnął, ale do czego dążył.

Jemeński Żyd z szofarem. Zdjęcie z lat 30. XX wieku. Fot. Wikipedia

Budzik Boga [Rosz ha-Szana]

Rabin Jonathan Sacks na Nowy Rok: W Rosz ha-Szana i Jom Kipur rozmyślamy o dniach, które są za nami i tych, które jeszcze nadejdą. Prosząc, abyśmy zostali zapisani w Księdze Życia, kontemplujemy nad sensem naszego istnienia.

Fragment obrazu Rembrandta "Mojżesz z tablicami prawa". Fot. Wikipedia

Po co być Żydem? [Parsza Nicawim – Wa-jelech]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Jesteśmy częścią historii, która zaczęła się dawno przed naszym narodzeniem i będzie trwać długo po naszej śmierci. Musimy więc zadać sobie pytanie: czy chcemy kontynuować tę historię i być jej częścią? Setki pokoleń naszych przodków liczyło, że będziemy gotowi to zrobić.