religia

Shir Friedman, jedna z założycielek SuperMeat

Koszerny cheeseburger?

Mięso przyszłości nie będzie kawałkiem martwego zwierzęcia, a jednocześnie składem i smakiem nie będzie się od niego różnić. Rabini twierdzą, że jego właściwości i sposób produkcji sprawią, że mięso to stanie się parwe, neutralne. Ser i mięso razem w koszernej symbiozie? To nie herezja ani żart, ani nawet odległe wizje futurologów, ale rzeczywistość, której doświadczymy nie dalej niż za trzydzieści lat.

All you need is love?/ Fot. Wikipedia

Miłość to nie wszystko [Komentarz do parszy Acharej mot i Kedoszim]

Rabin Jonathan Sacks w komentarzu do parszy na kolejny tydzień pyta, czy miłość to rzeczywiście wszystko, czego potrzebujemy? „Pierwszy rozdział parszy Kedoszim mówi o jasnych zasadach, które pozwalają stworzyć i utrzymać społeczny porządek. Prawdziwa miłość (nie jej sentymentalny, zwodniczy substytut) należy właśnie do tego porządku. Oderwana od porządku – jedynie wspomaga chaos.”

Rycina zatytułowana „Skandal", wykonana na podstawie obrazu Abrahama Solomona, angielskiego malarza (1823 -1862) / fot. Metropolitan Museum of Art

Moc pochwały [Komentarz do parszy Tazrija-Mecora]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: „Zła mowa” jest tak powszechnym zjawiskiem, że jeden z gigantów nowoczesnej społeczności żydowskiej, rabin Israel Meir ha-Kohen (Hafec Chaim), poświęcił większość swojego życia na zwalczanie jej. Nie wyeliminował jednak tego zjawiska, jak wie z doświadczenia każdy, kto kiedykolwiek był częścią jakiejkolwiek grupy. Mimo świadomości, że plotka jest zła, nie jesteśmy w stanie się jej oprzeć.

Fragment okładki „Chiduszu" 5/2016 autorstwa Edyty Marciniak

In vitro po żydowsku

Rabin Michael Schudrich: „To, że przeprowadza się takie procedury, nie jest jakąś zabawą, ludzie nie robią tego dla żartu, ale dlatego, że to dla nich jedyna możliwość zajścia w ciążę. Zapłodnieniu poza organizmem kobiety przyświeca taki sam cel – wypełnienie micwy. Nie ma żadnego grzechu po drodze”.

William West „Kolumna podróżników z Orientu rozproszona przez burzę piaskową (Izraelici idący przez pustkowie ochraniani przez Słup Obłoku)".  / Mary Oenslager Fund, 2007

Brakujący piąty element

Rabin Jonathan Sacks na Pesach o czterech pytaniach, czterech synach, czterech kielichach wina, czterech obietnicach odkupienia i brakujących piątych elementach.

Obraz żydowskiego malarza Henry'ego Moslera (urodzonego w 1841 roku w Tropplowitz/Opławicy), ilustrujący małżeństwo tuż po przeprowadzce do nowego domu. /Fot. Arthur Hoppock Hearn Fund, 1962

Dziękczynienie [Komentarz do parszy Caw]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Zdanie sobie sprawy z tego, za jak wiele rzeczy powinniśmy być wdzięczni, wymaga niezwykłej uwagi. Na tym właśnie (…) opiera się logika modlitwy, błogosławieństwa, szabatu (…). Żydowskość to wdzięczność – i choć nie jest to najbardziej oczywista definicja tożsamości żydowskiej, na pewno najkorzystniej wpłynie ona na jakość naszego życia.

Matka Samuela ofiarowuje dziecko kapłanowi Elemu. Obraz holenderskiego malarza Gerbranda van den Eeckhouta (około 1665 r.). /Fot. Wikipedia

Powołanie [Komentarz rabina Sacksa do parszy Wa-jikra]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Każdemu z nas Bóg wyznaczył zadanie: pracę do wykonania; życzliwość do pokazania; dar do obdarowania; miłość do dzielenia się nią; samotność, w której możemy przynieść ulgę; ból, który możemy uleczyć; czy złamane życie, które możemy naprawić.

„Tora sugeruje, że powinniśmy powiązać opowieść o stworzeniu świata z opisem budowy Miszkanu." / fot. Pixabay

Tworząc przestrzeń [Komentarz do parszy Wa-jakhel-Pekudej]

Rabin Jonathan Sacks na szabat o tym, dlaczego opis budowy Przybytku zajmuje aż tak dużą część księgi Szemot. „Be-reszit zaczyna się od stworzenia przez Boga świata jako domu dla człowieka, Szemot zaś kończy się, kiedy ludzie, Izraelici, tworzą Przybytek – mieszkanie dla Boga.”