religia

Król Dawid i Uriasz Hetyta na obrazie holenderskiego malarza Pietera Lastmana
polecane

Prawa mniejszości [Parsza Be-har i Be-chukotaj]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Prawa dotyczące gerim toszawim są najwcześniejszą formą praw mniejszości. Rambam twierdzi, że Żydzi w Izraelu zobowiązani są do ustanawiania sądów dla obcych, aby mogli oni rozwiązywać spory między sobą lub spory z Żydami. I dodaje: „Każdy [Żyd] powinien traktować osiadłego obcego z takim samym szacunkiem, miłością i dobrocią jak innego Żyda”

Stworzenie światła. Fot. Wikipedia
polecane

Dualizm pojmowania czasu w judaizmie [Parsza Emor]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Skąd bierze się dualizm? Ponieważ Bóg jest jednocześnie Panem natury i kultury. Jest Bogiem wszystkich ludzi w ogóle, a synów przymierza w szczególności. Jest autorem praw, zarówno tych występujących w przyrodzie, jak i przykazań prawnych w sferze religii i etyki.

Nie o ofiarach i dniu odkupienia - a o różnych językach judaizmu opowiada rabin Jonathan Sacks w komentarzu do Tory na ten tydzień

Trzy głosy judaizmu [Parsza Acharej – Kedoszim]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Na świeckim Zachodzie głos mądrości nie jest nam obcy. Księga Przysłów i Księga Koheleta dzielą wspólny język z wielkimi myślicielami od Arystotelesa, przez Marka Aureliusza, do Montaigne. Znamy też język proroków i jego „niemalże fanatyczną miłość do sprawiedliwości”, jak ujął to Einstein. Znacznie bardziej odległa jest nam wizja kapłańska

Laszon tow czy laszon ha-ra?

Czy laszon tow istnieje? [Parsza Tazrija-Mecora]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Rabini wiele razy wypowiadali się na temat laszon ha-ra, ale w zasadzie nigdy na temat laszon tow – dobrego języka. Jeśli grzechem jest mówienie źle o innych, to czy mówienie o nich dobrze jest micwą? Jest, i to będę starał się udowodnić, odnosząc się do źródeł.

Ofiara Aarona /fot. Wikipedia

Światło świętości [Parsza Szemini]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Podczas ceremonii hawdali, kiedy zaczyna się dzień ósmy, towarzyszymy Bogu w dziele stworzenia. Tak jak On, zaczynamy od stworzenia światła i przystępujemy do rozróżniania („Błogosławiony jesteś Ty […] oddzielający święte od powszedniego, światło od ciemności…”). Ósmy dzień to wielka chwila, w której Bóg powierza Jego dzieło ludziom, z którymi zawarł przymierze. Tak postąpił podczas budowania Przybytku, tak postępuje też z nami.

rabbi-jonathan-sacks-parashat-hashavua-torah-komentarze-do-tory-parashat-tzav-parsza-caw-chidusz

Dlaczego cywilizacje umierają? [Parsza Caw]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Archeolodzy odkryli makabryczne dowody, świadczące o tym, że powszechne było składanie ofiar z ludzi. Wygląda na to, że Majowie, niemogący poradzić sobie z problemami w racjonalny sposób, skupili się na próbach przebłagania bogów ofiarami z ludzi. Podobnie postępowali Khmerowie.

Aaron w Przybytku, Gérard Jollain /fot. Wikipedia

Samo-ofiarowanie [Parsza Wa-jikra]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Pośród wszystkich praw zawartych w Torze, te, do których najtrudniej się współcześnie ustosunkować, to prawa dotyczące składania ofiar, stanowiące znaczną część początkowych rozdziałów księgi Wa-jikra.

Rabin Jonathan Sacks /zdjęcie Biuro Rabina Sacksa

Przymierze i rozmowa. Studiowanie Tory z rabinem Jonathanem Sacksem

Sednem studiowania Tory są dwa słowa: przymierze i rozmowa. Tora stanowi przymierze narodu Izraela z Bogiem, jej interpretacja zaś to niekończący się dialog, jaki z Nim podejmujemy. „Przymierze i rozmowa” to tytuł komentarzy do Tory publikowanych od 2004 roku przez rabina Jonathana Sacksa. Od numeru 2/2017 staną się one częścią „Chiduszu”

Budowa Miszkanu /Wikipedia

Obozowanie i wędrówka [Parsza Wajakhel i Pekudej]

25 marca 2017/27 Adar 5777 Na samym końcu księgi Szemot odnajdziemy pewną językową zawiłość, tak drobną, że łatwo ją przeoczyć, która jednak – zgodnie z interpretacją Rasziego – jest jednym z najważniejszych tropów w próbie odkrycia charakteru żydowskiej tożsamości; w poruszający sposób mówi o wyzwaniu bycia Żydem. Na początek zarys historii. Przybytek jest w końcu…