poradnia językowa

poradnia-jezykowa-jak-zapisywac-hebrajskie-slowa-w-jezyku-polskim-rosz-ha-szana-jom-kipur-tora-kipa-maca-tikun-olam-ec-chajim-swieta-zydowskie-elementy-wystroju-synagogi

Jak zapisywać hebrajskie słowa w polskich tekstach?

Najprościej mówiąc hebrajskie słowa w polskich tekstach należy zapisywać tak, aby osoba nieznająca żadnego języka obcego mogła je wymówić w sposób najbardziej zbliżony do oryginału. Dla przykładu weźmy słowo kipa (hebrajska wersja jarmułki). W wielu błędnych zapisach możemy spotkać formę kippah, czy też kippa (zazwyczaj skopiowaną z transkrypcji angielskiej). Przeczytanie tego wyrazu literalnie, przez podwójną głoskę p oraz końcowe h, sprawi, że nikt (zarówno w Izraelu, jak i w polskiej synagodze) nie zrozumie, o co chodzi, gdy usłyszy słowo kippah. Skoro w języku hebrajskim występują tu cztery głoski: k, i, p, a, nie ma żadnego uzasadnienia w dodawaniu kolejnych liter w zapisie, które jedynie zaburzają możliwość poprawnego odczytania.

żyd-malą-czy-wielką-literą-żydowska-poradnia-językowa-jak-zapisać-słowo-żyd

Dlaczego Żyd piszemy zawsze wielką literą?

Zgodnie z zasadami języka polskiego nazwy członków narodów zapisujemy wielką literą, małą zaś – wyznawców religii. W przypadku Żydów takiego rozróżnienia nie da się łatwo przeprowadzić. O tym, że każdy wyznawca judaizmu jest członkiem narodu żydowskiego, pisał m.in. prof. Stanisław Krajewski w książce „Nasza żydowskość”, a w związku z tym zawsze powinniśmy stosować zapis wielką…

holocaust-holokaust-zagłada-żydów-shoah-szoa-szoah-znaczenie-holocaustu-auschwitz-agamben

Dlaczego lepiej używać terminu Zagłada

Choć w odniesieniu do zagłady Żydów w czasie drugiej wojny światowej zawrotną karierę zrobił termin Holokaust, warto odrzucić to określenie w myśl analizy przeprowadzonej przez Giorgio Agambena w książce „Co zostaje z Auschwitz”. W przypadku terminu holokaust zakładanie jakiegoś związku, choćby nawet odległego, między Auschwitz a biblijnym określeniem ola oraz między śmiercią w komorach gazowych…

żydowska-poradnia-językowa-poradnia-języka-polskiego-żydowskiego-język-hebrajski-język-jidysz-jak-zapisać

ŻPJ: tytułem wstępu

Jak dotąd nie powstało opracowanie, które unormowałoby zapis w polszczyźnie nie tylko hebrajskich i jidyszowych, ale również polskich czy angielskich słów, którymi posługuje się społeczność żydowska. Naszą ideą jest stworzenie przewodnika językowego, który w łatwy sposób podpowie najlepszą formę zapisu słów języka żydowskiego, którym – wedle definicji prof. Stanisława Krajewskiego – nie jest jidysz czy…