komentarze

„Józef i żona Potifara" na obrazie Orazio Gentileschi, pierwsza połowa XVII wieku. /Fot.Wikipedia
polecane

Nieprawdopodobne zakończenie i przywrócenie nadziei [Parsza Wa- jeszew]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Żyjemy, patrząc w przyszłość, ale tylko analizując przeszłość, jesteśmy w stanie dostrzec rolę, jaką odegrała w naszym życiu Opatrzność. Właśnie to Bóg miał na myśli, mówiąc do Mojżesza: „Ujrzysz tyły Moje” (Szemot 33:23), co oznacza: „Ujrzysz mnie, kiedy spojrzysz wstecz”.

Portret Ludwiga van Beethovena pędzla Josepha Karla Stielera /Fot. Wikipedia

Zmagania i wiara [Parsza Wa -jiszlach]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: „Tora w historii Jakuba zapisała niezwykle ważną wiadomość: tak, jak do Boga odnosimy się w całym Jego majestacie i transcendencji, tak do ludzi powinniśmy odnosić się, biorąc pod uwagę ich niedoskonałość i omyłkowość.”

„Izaak błogosławi Jakuba" - obraz holenderskiego malarza Goverta Flincka. /fot. Wikipedia

Dlaczego Izaak? Dlaczego Jakub? [Parsza Toldot]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Izaak i Jakub nie byli mężami natury i pola, polowań, brutalnej gry drapieżnika z ofiarą. Nie byli tacy jak Izmael i Ezaw, którzy potrafili przeżyć dzięki swojej sile i wprawie. Byli ludźmi, którzy, aby przetrwać, potrzebowali Boskiego ducha.

Obraz niederlandzkiego malarza Jana Mostaerta „Wygnanie Hagar" (1520-1525)/ Fot. Wikipedia

Przestrzeń między nami [Parsza Wa- jera]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Jak ktoś, kto wysłał własnego syna i jego matkę na pustynię, może służyć za wzór? Jak człowiek, który zgodził się oddać swojego syna w ofierze, mógłby być autorytetem dla przyszłych pokoleń?

Obraz węgierskiego malarza  Józsefa Molnára „Podróż Abrahama z Ur do Kanaanu" (1850) / Fot. Wikipedia

Idea wewnątrzsterowności [Parsza Lech lecha]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Abraham całe swoje życie kierował się wewnętrznym głosem. Był to głos Boga. Decyzje, które podejmował, nie były motywowane ani tym, co robili jego przodkowie, ani przez zwyczaje ludzi mu współczesnych.

"Potop" autorstwa angielskiego malarza Johna Martina. Fot. Wikipedia

Na obraz Boga [Parsza Noach]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Największym wyzwaniem religii okazuje się możliwość dostrzeżenia boskiego obrazu w każdym człowieku, nawet jeśli nie odpowiada on obrazowi nas samych; nawet jeśli różni nas kolor skóry, status społeczny, kulturowy czy wyznanie.

"Ogród Edenu" - obraz XIX-wiecznego malarza Thomasa Cole. Fot. Wikipedia

Boska wiara w ludzi [Parsza Be-reszit]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Dzięki człowiekowi wszechświat zyskał samoświadomość. Bez nas byłby on tylko zbiorowiskiem robotów, bezmyślnie wykonujących to, do czego zostały zaprogramowane. Mimo wielkiego ryzyka, że zniszczony może zostać cały owoc Boskiej kreacji, Stwórca powołuje do życia człowieka.