PITy

Rozliczenie PIT 2017 – praktyczne rady

Zmniejszenie podatku przez podwyższenie kosztów

W rozliczeniu pit 2018 wykazujemy uzyskane w roku podatkowym 2017 przychody, koszty uzyskania oraz przysługujące nam ulgi i odliczenia. Koszty podatkowe oraz odpisy z tytułu ulg i odliczeń obniżają kwotę podatku do zapłacenia. Warto dokładnie poznać możliwości skorzystania z odpisów, aby zmniejszyć wysokość podatku.

Jednym z elementów obniżających podstawę opodatkowania są koszty podatkowe, czyli koszty poniesione w celu uzyskania przychodów. Koszty uzyskania przychodów uwzględnia się zarówno w działalności gospodarczej jak i w przypadku przychodów uzyskanych ze stosunku pracy.

W działalności gospodarczej zaliczeniu do kosztów podlegają nie tylko koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, ale również koszty ...

Czytaj więcej

PITy 2017 program — jak wysłać jeden procent do wybranej organizacji pożytku publicznego?

Niezależnie od specyficznej formuły podatku dochodowego, jakiej podlega partykularny podatnik, każdy z nas ma prawo do wyasygnowania jednego procenta obciążającego nas podatku dochodowego na dowolnie wskazaną organizacje pożytku publicznego. PITy 2017 stanowią nieocenioną pomoc dla każdego podatnika, któremu leży na sercu przyszłość jakiejkolwiek działalności w trzecim sektorze — odpowiednio dobrane oprogramowanie nie tylko sprawi, iż nasze rozliczenie podatkowe będziemy w stanie ukończyć w ciągu kilku minut, ale i umożliwi przy tym przekazanie dozwolonej prawem części należnego podatku wybranej organizacji OPP w wyjątkowo wygodny sposób.

Ordynacja podatkowa otwiera podatnikowi możliwość obdarowania wybranej organizacji należnym podatkiem dochodowym w maksyma...

Czytaj więcej

PITy 2017 i nierezydent na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nierezydent zamieszkujący i osiągający dochody w granicach naszego kraju podlega obowiązkowi rozliczenia podatkowego PITy 2017. Osoba o statusie nierezydenta podlega tzw. ograniczonemu podatkowemu obowiązkowi dotyczącemu tylko jego przychodów zanotowanych na terytorium RP.

Z opodatkowaniem nierezydenta w Polsce zasadniczo mamy do czynienia w dwóch formach. Każda z nich posiada swoją odrębną specyfikę wartą bardziej szczegółowego omówienia, jednak już na wstępie należy zaznaczyć, iż regularne rozliczenie podatkowe w aplikacji PITy 2017 program jest całkowicie wystarczające w każdym wymienionym przypadku.

Podatek dochodowy nierezydenta-pracownika

W okolicznościach podstawowej formy zatrudnienia nierezydenta, czyli osiągania przez niego przychodów na bazie stałego zat...

Czytaj więcej

PITy 2017 — czas refleksji

Ponieważ PITy 2017 program przygotowuje nasze deklaracje podatkowe bez znaczącego udziału nas samych — nieopatrznie pozostawiony nam nadmiar czasu i energii, może nas niestety skłaniać ku zupełnie niepotrzebnym refleksjom na temat złudnej jakości systemu podatkowego, w którego okowach przyszło nam trwać.

Niezależnie od tego, czy Państwa deklaracje podatkowe PITy 2017 znajdują się aktualnie na etapie drinka przed, papierosa po, czy też tego, z czym zazwyczaj mamy do czynienia między owymi momentami doświadczenia granicznego, wszyscy wiemy, że zazwyczaj trwa to krócej, niż się nam wydaje — szczególnie jeśli używamy PITy 2017 program. To niewątpliwie powód do rozpaczy...

Czytaj więcej

Jakie są konsekwencje opóźnienia w zapłacie podatku

PITy 2017 za pasem, pozostaje więc nam jedynie życzyć sobie, by tegoroczne rozliczenia były co najwyżej formalnością o łatwych do przewidzenia konsekwencjach. Terminowe rozliczenie z fiskusem jest wysoce sugerowanym posunięciem dla podatnika zainteresowanego takim scenariuszem.

Dobry PITy 2017 program stanowi znakomity punkt wyjścia do pozytywnych relacji z organami podatkowymi. Jednak poprawnie przygotowane zeznanie podatkowe to nie wszystko w tej kwestii. Ponieważ istotą deklaracji jest zgoda na podjęcie zobowiązania podatkowego, nie może dziwić fakt, że administracja podatkowa jest raczej czuła w materii terminowego uiszczania przez nas spoczywających na nas płatności...

Czytaj więcej

PITy 2017 – podstawowe zmiany w rozliczeniach za rok 2016

Przystępując do wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2016 należy uwzględnić szereg zmian w przepisach podatkowych mających wpływ na reguły deklarowania dochodów. Ponieważ jednak każda aplikacja PITy 2017 program powinna być przez producenta zaktualizowana pod tym względem, nie należy spodziewać się żadnych dodatkowych utrudnień w przygotowaniu rocznego zeznania podatkowego.

Podstawowe zmiany w rozliczeniach PITy 2017:

  1. Wymóg składania dodatkowej informacji z PIT 36 oraz PIT 36L (PIT/DS).
  2. Przetwory rolne własnej produkcji zostają zakwalifikowane jako źródło przychodów.
  3. Zryczałtowany, wysoki podatek (70%) od odpraw i odszkodowań osób zarządzających spółkami Skarbu Państwa.
  4. 75% podatek od przychodów ze źródeł nieujawnionych.
  5. Brak opodatkowania pomocy...
Czytaj więcej

Ogólne zasady wypełniania deklaracji podatkowej – pity 2017

W nadchodzącym roku podatkowym, nie czeka nas wiele zmian w zakresie podatków. Poniżej omówienie nadchodzących zmian obejmujących pity 2017.

Zmiany będą odnosiły się do wykazywanych w pit 36 dochodów ze specjalnych działów produkcji rolnej. Obliczenia dotyczące tych dochodów ustalane będą tak jak z innych działów produkcji gospodarczej. Podatnik wypełnia wtedy pity 2017 związane z produkcją rolną PIT DS. Przychody ze źródeł nieujawnionych w przypadku niezgodności wydatków i kosztów poniesionych w toku pracy, będą regulowane podatkiem 75%, a więc lepiej, abyśmy byli poinformowani, które dochody należy wykazać przez pity 2016. W przypadku niejasności warto zadzwonić do urzędu podatkowego...

Czytaj więcej

Podatki w nowym roku: pity 2017

Jeśli poprawnie udało nam się wypełnić pity 2016 w sposób elektroniczny i nasze pity 2016 program dobrze zweryfikował, możemy być pewni, iż powiedzie nam się rozliczenie też przez pity 2017 program, który działa podobnie do poprzedniego.

Pity 2017

Pity 2017 nie różnią się w większym stopniu od tych z roku poprzedniego. Jeśli ktoś zna pity 2016 może w oparciu o pity 2016 program, w którym zapisał dane z roku wcześniejszego rozliczyć też pity 2017. Jeśli nasza sytuacja podatkowa się nie zmieniła, mamy zapewne już wszystkie potrzebne dane do systemu, które następnie zweryfikuje nasze pity 2017 program dokonując w nim odpowiadających na rok aktualny przeliczeń...

Czytaj więcej

50-procentowe koszty uzyskania przychodu

Preferencyjne – 50-procentowe koszty uzyskania przychodów wynikają z przepisu art.22 ust.9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a  można odliczyć je od przychodów uzyskiwanych  za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego.

Czytaj więcej

Kwota wolna od podatku bez zmian w roku 2017

W rozliczeniu pit 2016 oraz pit 2017 kwota wolna od podatku nie zmieni się. Nadal będzie wynosiła 2089 zł. Tak więc nie będą w tych latach spełnione obietnice wyborcze prezydenta.

Czytaj więcej
https://www.pitax.pl/program-pit https://www.pitax.pl/pit-online https://www.pitax.pl/pity (rozliczenie pit) https://www.pitax.pl/pity-2016 (PITy) https://www.pitax.pl/portal-podatnika https://www.pitax.pl/