pity 2017 program

Pity 2017 program i najnowsze modyfikacje przepisów podatkowych w RP

Wbrew powszechnym oczekiwaniom i wyraźnie poczynionym zapowiedziom podatek jednolity nie został wprowadzony. W bieżącym rozliczeniu podatkowym będziemy postępować w ogólnym zarysie podobnie do tego, co robiliśmy przed rokiem. Jednak pewne zmiany w przepisach podatkowych nastąpiły i oprócz dobrej aplikacji program do rozliczania PIT 2017 będziemy potrzebować znajomości tychże nowelizacji, jeśli życzymy sobie, by tegoroczne rozliczenie podatkowe było sprawne i skuteczne. Najbardziej istotna zmiana, o jakiej należy wspomnieć, dotyczy kwoty zmniejszającej wysokość podatku.

Na wstępie warto wyjaśnić, że kwota zmniejszająca opodatkowanie pozostaje w bezpośredniej relacji z kwotą wolną od opodatkowania...

Czytaj więcej

PITy 2017 program — jak wysłać jeden procent do wybranej organizacji pożytku publicznego?

Niezależnie od specyficznej formuły podatku dochodowego, jakiej podlega partykularny podatnik, każdy z nas ma prawo do wyasygnowania jednego procenta obciążającego nas podatku dochodowego na dowolnie wskazaną organizacje pożytku publicznego. PITy 2017 stanowią nieocenioną pomoc dla każdego podatnika, któremu leży na sercu przyszłość jakiejkolwiek działalności w trzecim sektorze — odpowiednio dobrane oprogramowanie nie tylko sprawi, iż nasze rozliczenie podatkowe będziemy w stanie ukończyć w ciągu kilku minut, ale i umożliwi przy tym przekazanie dozwolonej prawem części należnego podatku wybranej organizacji OPP w wyjątkowo wygodny sposób.

Ordynacja podatkowa otwiera podatnikowi możliwość obdarowania wybranej organizacji należnym podatkiem dochodowym w maksyma...

Czytaj więcej

PITy 2017 i nierezydent na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nierezydent zamieszkujący i osiągający dochody w granicach naszego kraju podlega obowiązkowi rozliczenia podatkowego PITy 2017. Osoba o statusie nierezydenta podlega tzw. ograniczonemu podatkowemu obowiązkowi dotyczącemu tylko jego przychodów zanotowanych na terytorium RP.

Z opodatkowaniem nierezydenta w Polsce zasadniczo mamy do czynienia w dwóch formach. Każda z nich posiada swoją odrębną specyfikę wartą bardziej szczegółowego omówienia, jednak już na wstępie należy zaznaczyć, iż regularne rozliczenie podatkowe w aplikacji PITy 2017 program jest całkowicie wystarczające w każdym wymienionym przypadku.

Podatek dochodowy nierezydenta-pracownika

W okolicznościach podstawowej formy zatrudnienia nierezydenta, czyli osiągania przez niego przychodów na bazie stałego zat...

Czytaj więcej

Program do rozliczania PIT 2017 — nie tylko kwestia czasu

Sprofilowane narzędzie do rozliczeń podatkowych program PIT 2017 pozwala każdemu podatnikowi w nadspodziewanie krótkim czasie załatwić wszelkie formalności związane z rocznym zeznaniem podatkowym. Użytkownik takiego oprogramowania może być spokojny, jeśli idzie o poprawność swojego rozliczenia, a przy tym poświęca na całą operację jedynie kilka minut.

Program do rozliczania PIT już od lat stanowi preferowaną metodą przekazywania dokumentacji podatkowej do organów administracji podatkowej dla znaczącej liczby podatników w naszym kraju. Jest to liczba systematycznie rosnąca pomimo niezaprzeczalnego przywiązania do tradycyjnych formularzy papierowych kilkudziesięciu bardziej konserwatywnych procent naszych rodaków...

Czytaj więcej

PITy 2017 — czas refleksji

Ponieważ PITy 2017 program przygotowuje nasze deklaracje podatkowe bez znaczącego udziału nas samych — nieopatrznie pozostawiony nam nadmiar czasu i energii, może nas niestety skłaniać ku zupełnie niepotrzebnym refleksjom na temat złudnej jakości systemu podatkowego, w którego okowach przyszło nam trwać.

Niezależnie od tego, czy Państwa deklaracje podatkowe PITy 2017 znajdują się aktualnie na etapie drinka przed, papierosa po, czy też tego, z czym zazwyczaj mamy do czynienia między owymi momentami doświadczenia granicznego, wszyscy wiemy, że zazwyczaj trwa to krócej, niż się nam wydaje — szczególnie jeśli używamy PITy 2017 program. To niewątpliwie powód do rozpaczy...

Czytaj więcej

PITy 2017 program — która deklaracja będzie właściwa

Sezon na roczne rozliczenia podatkowe już trwa, a najnowszy program do rozliczania PIT ogranicza pracę wymaganą do przygotowania deklaracji podatkowej do absolutnego minimum.

Program do rozliczania PIT 2017 stanowi kolejny krok na drodze coraz to bardziej zaawansowanej automatyzacji prac związanych z wypełnianiem naszych zeznań podatkowych. Wśród najbardziej oczywistych jego zalet należy wspomnieć o zaimplementowanym w formularzach podatkowych kalkulatorze, który na bieżąco dokonuje rachunków na podstawie wprowadzanych przez nas danych. Duże praktyczne znaczenie ma również mechanizm sprawdzający, czy uzupełniliśmy wszystkie wymagane przez organa podatkowe informacje...

Czytaj więcej

Jakie są konsekwencje opóźnienia w zapłacie podatku

PITy 2017 za pasem, pozostaje więc nam jedynie życzyć sobie, by tegoroczne rozliczenia były co najwyżej formalnością o łatwych do przewidzenia konsekwencjach. Terminowe rozliczenie z fiskusem jest wysoce sugerowanym posunięciem dla podatnika zainteresowanego takim scenariuszem.

Dobry PITy 2017 program stanowi znakomity punkt wyjścia do pozytywnych relacji z organami podatkowymi. Jednak poprawnie przygotowane zeznanie podatkowe to nie wszystko w tej kwestii. Ponieważ istotą deklaracji jest zgoda na podjęcie zobowiązania podatkowego, nie może dziwić fakt, że administracja podatkowa jest raczej czuła w materii terminowego uiszczania przez nas spoczywających na nas płatności...

Czytaj więcej

PITy 2017 – podstawowe zmiany w rozliczeniach za rok 2016

Przystępując do wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2016 należy uwzględnić szereg zmian w przepisach podatkowych mających wpływ na reguły deklarowania dochodów. Ponieważ jednak każda aplikacja PITy 2017 program powinna być przez producenta zaktualizowana pod tym względem, nie należy spodziewać się żadnych dodatkowych utrudnień w przygotowaniu rocznego zeznania podatkowego.

Podstawowe zmiany w rozliczeniach PITy 2017:

  1. Wymóg składania dodatkowej informacji z PIT 36 oraz PIT 36L (PIT/DS).
  2. Przetwory rolne własnej produkcji zostają zakwalifikowane jako źródło przychodów.
  3. Zryczałtowany, wysoki podatek (70%) od odpraw i odszkodowań osób zarządzających spółkami Skarbu Państwa.
  4. 75% podatek od przychodów ze źródeł nieujawnionych.
  5. Brak opodatkowania pomocy...
Czytaj więcej

Ogólne zasady wypełniania deklaracji podatkowej – pity 2017

W nadchodzącym roku podatkowym, nie czeka nas wiele zmian w zakresie podatków. Poniżej omówienie nadchodzących zmian obejmujących pity 2017.

Zmiany będą odnosiły się do wykazywanych w pit 36 dochodów ze specjalnych działów produkcji rolnej. Obliczenia dotyczące tych dochodów ustalane będą tak jak z innych działów produkcji gospodarczej. Podatnik wypełnia wtedy pity 2017 związane z produkcją rolną PIT DS. Przychody ze źródeł nieujawnionych w przypadku niezgodności wydatków i kosztów poniesionych w toku pracy, będą regulowane podatkiem 75%, a więc lepiej, abyśmy byli poinformowani, które dochody należy wykazać przez pity 2016. W przypadku niejasności warto zadzwonić do urzędu podatkowego...

Czytaj więcej

Podatki w nowym roku: pity 2017

Jeśli poprawnie udało nam się wypełnić pity 2016 w sposób elektroniczny i nasze pity 2016 program dobrze zweryfikował, możemy być pewni, iż powiedzie nam się rozliczenie też przez pity 2017 program, który działa podobnie do poprzedniego.

Pity 2017

Pity 2017 nie różnią się w większym stopniu od tych z roku poprzedniego. Jeśli ktoś zna pity 2016 może w oparciu o pity 2016 program, w którym zapisał dane z roku wcześniejszego rozliczyć też pity 2017. Jeśli nasza sytuacja podatkowa się nie zmieniła, mamy zapewne już wszystkie potrzebne dane do systemu, które następnie zweryfikuje nasze pity 2017 program dokonując w nim odpowiadających na rok aktualny przeliczeń...

Czytaj więcej