Wzmożone kontrole podatkowe w 2018 roku

W 2018 r. zwiększyła się liczba kontroli podatkowych, które mogą dotyczyć nie tylko przedsiębiorców, ale także osób fizycznych, szczególnie w zakresie dochodów nieujawnionych.

Plan Działania Administracji Podatkowej oraz nowelizacja Ordynacji podatkowej i przepisy o inwigilacji powodują wzmożone kontrole, szczególnie w zakresie dochodów nieujawnionych. Krajowy Plan Działania Administracji Podatkowej wyznacza kierunki działania na dany rok, z uwzględnieniem obszarów, stanowiących ryzyko zaniżonych wpływów do budżetu państwa. W roku 2017 do branż newralgicznych i typowanych do wzmożonych kontroli należą: tekstylna, budowlana, spożywcza, paliwowa i transportowa, medyczna, usługi niematerialne (np. marketing).

Duża nowelizacja Ordynacji podatkowej, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, wprowadza wiele nowych rozwiązań, dotyczących m.in. tzw. dochodów nieujawnionych. Organy podatkowe są uprawnione, m.in., do dokonywania już w ramach czynności sprawdzających weryfikacji poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów. Zgodnie z nowymi zasadami działania organów podatkowych będą mniej sformalizowane, co daje im więcej możliwości do sprawdzenia źródła pochodzenia środków finansowych podatników, przeznaczonych na dokonanie danego zakupu, np. nieruchomości. W konsekwencji mogą być podejmowane częstsze działania przez urzędy, czyli w efekcie zwiększona liczba samych postępowań przygotowawczych.

Kontroli może podlegać każdy, bez względu na to, czy jest się osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, czy pracownikiem, wspólnikiem, czy wykonuje się usługi na bazie innych rodzajów umów.

W wielu branżach dochody nie zawsze były ewidencjonowane i wykazywane w rozliczeniu pit w taki sposób, jak powinny być.  Kontrole mogą dotyczyć przede wszystkim dochodów osób, osiągających dodatkowe korzyści majątkowe np. w postaci napiwków. Należą do nich, m.in., kelnerzy, fryzjerzy, taksówkarze. Kontroli mogą też podlegać prezenty ślubne i darowizny rodzinne.

Podatnicy z reguły mają małą świadomość praw i obowiązków ciążących na organach podatkowych, a to w przypadku kontroli skutkuje prowadzeniem jej w sposób mający na względzie jedynie interes fiskusa.

Kontrole podatkowe są jedną z najbardziej stresujących sytuacji dla podatnika. Zarówno niejasne przepisy podatkowe, jak i niski poziom kompetencji urzędników sprawiają, że kontrole  stanowią dla przedsiębiorcy kluczowe ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. Coraz więcej przedsiębiorców zmuszonych jest korzystać z pomocy fachowych pełnomocników, którzy wspierają ich w nierównej walce z fiskusem.