Pity 2017 program i najnowsze modyfikacje przepisów podatkowych w RP

Wbrew powszechnym oczekiwaniom i wyraźnie poczynionym zapowiedziom podatek jednolity nie został wprowadzony. W bieżącym rozliczeniu podatkowym będziemy postępować w ogólnym zarysie podobnie do tego, co robiliśmy przed rokiem. Jednak pewne zmiany w przepisach podatkowych nastąpiły i oprócz dobrej aplikacji program do rozliczania PIT 2017 będziemy potrzebować znajomości tychże nowelizacji, jeśli życzymy sobie, by tegoroczne rozliczenie podatkowe było sprawne i skuteczne. Najbardziej istotna zmiana, o jakiej należy wspomnieć, dotyczy kwoty zmniejszającej wysokość podatku.

 

Na wstępie warto wyjaśnić, że kwota zmniejszająca opodatkowanie pozostaje w bezpośredniej relacji z kwotą wolną od opodatkowania. Pierwsza wyniesie obecnie w zależności od dochodów zanotowanych przez podatnika od 1188-0 zł, druga w swej maksymalnej postaci wyniesie 6600 zł (jest to dochód wolny od opodatkowania). Wolna od podatku PIT kwota powstaje w wyniku odjęcia od dochodu kwoty zmniejszającej opodatkowanie.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów wartość kwoty zmniejszającej PIT będzie uzależniona od kwoty podstawy opodatkowania, czyli od przychodów pomniejszonych o wartości poniesionych przez podatnika kosztów oraz odliczeń i ulg podatkowych, które zdecydował się on rozliczać. Oznacza to w efekcie, iż im wyższe będą dochody a tym samym im niższa kwota zmniejszająca opodatkowanie, nasz program PIT 2017 wykaże wyższy podatek do uregulowania. Pamiętając przy tym, że zaliczki podatkowe za rok 2017 pozostają bez zmian, możemy spodziewać się znacznych oszczędności w postaci zwrotu nadpłaconego podatku. Program do PIT 2017 – np. PITax – może jednak sprawić nam nieprzyjemną niespodziankę, jeżeli należymy do grupy podatników o wysokich zarobkach. W takich okoliczność możemy być zmuszeni do samodzielnego dopłacenia podatku.

Cała procedura związana z kwotą wolną od opodatkowania PIT będzie istotna w rozliczeniu program PIT 2017 online jedynie w sytuacji, gdy rozliczamy się na podstawie tzw. skali podatkowej (czyli zawsze w przypadku umowy o pracę, dzieło czy też zlecenia). Każda inna formuła podatku dochodowego dyskwalifikuje podatnika jako ewentualnego beneficjenta tego odliczenia. W przypadku obliczania kwoty wolnej w program do rozliczenia PIT 2017 zawsze bierze się pod uwagę wszystkie przychody łącznie, które opodatkowane są na podstawie zasad ogólnych. Kwotę wolną stosujemy do dochodu, co oznacza, że przychody pomniejszamy najpierw o koszty oraz odliczenia podatkowe, z których zamierzamy skorzystać.