PITy 2017 program — jak wysłać jeden procent do wybranej organizacji pożytku publicznego?

Niezależnie od specyficznej formuły podatku dochodowego, jakiej podlega partykularny podatnik, każdy z nas ma prawo do wyasygnowania jednego procenta obciążającego nas podatku dochodowego na dowolnie wskazaną organizacje pożytku publicznego. PITy 2017 stanowią nieocenioną pomoc dla każdego podatnika, któremu leży na sercu przyszłość jakiejkolwiek działalności w trzecim sektorze — odpowiednio dobrane oprogramowanie nie tylko sprawi, iż nasze rozliczenie podatkowe będziemy w stanie ukończyć w ciągu kilku minut, ale i umożliwi przy tym przekazanie dozwolonej prawem części należnego podatku wybranej organizacji OPP w wyjątkowo wygodny sposób.

Ordynacja podatkowa otwiera podatnikowi możliwość obdarowania wybranej organizacji należnym podatkiem dochodowym w maksymalnej wysokości jednego procenta w oparciu o deklarację rozliczenia podatkowego ewentualnie korektę deklaracji w przewidzianych przepisami prawa podatkowego ramach czasowych. PITy 2017 program w dużym stopniu automatyzuje cały proces przekazania 1% na OPP, wciąż jednak należy zwrócić uwagę na podstawowe elementy postępowania w przypadku zamiaru skorzystania z tej opcji. Przede wszystkim należy być świadomym, iż w niektórych serwisach podatkowych spotkać się możemy ze wstępnie uzupełnionymi danymi organizacji pożytku publicznego, do której ma trafić nasz podatek. Oznacza to, że z jednej strony zaoszczędzono nam kłopotu samodzielnego znalezienia odpowiadającej naszym aspiracjom filantropijnym organizacji pożytku publicznego, z drugiej jednak zostajemy w ten sposób pozbawieni możliwości samodzielnego, świadomego skierowania naszych funduszy pod wybrany adres. Dlatego warto poszukiwać oprogramowania PITy 2017 bez KRS — w tym wypadku samodzielnie decydujemy o wyborze organizacji, którą chcielibyśmy wspomóc.

Przy wypełnianiu odpowiednich rubryk w formularzu PITy 2017 program nie powinniśmy napotkać większych trudności. Nasza praca ogranicza się tutaj do wpisania odpowiedniej kwoty — nie może ona przekroczyć jednego procenta należnego fiskusowi podatku dochodowego — oraz doprecyzowania, o jaką organizację pożytku publicznego chodzi. Kluczowy jest w tym wypadku numer KRS organizacji. Poprawnie wpisany numer KRS jest całkowicie wystarczający, należy jednak mieć na uwadze, iż jakakolwiek pomyłka dyskwalifikuje całą operację, w wyniku czego organizacja OPP nie otrzyma wspomnianych funduszy. Opcjonalną możliwością jest przekazanie urzędowi skarbowemu szczegółowego celu na jaki powinny być wykorzystane nasze pieniądze oraz naszych danych, które życzylibyśmy sobie przekazać beneficjentowi.