Jakie są konsekwencje opóźnienia w zapłacie podatku

PITy 2017 za pasem, pozostaje więc nam jedynie życzyć sobie, by tegoroczne rozliczenia były co najwyżej formalnością o łatwych do przewidzenia konsekwencjach. Terminowe rozliczenie z fiskusem jest wysoce sugerowanym posunięciem dla podatnika zainteresowanego takim scenariuszem.

Dobry PITy 2017 program stanowi znakomity punkt wyjścia do pozytywnych relacji z organami podatkowymi. Jednak poprawnie przygotowane zeznanie podatkowe to nie wszystko w tej kwestii. Ponieważ istotą deklaracji jest zgoda na podjęcie zobowiązania podatkowego, nie może dziwić fakt, że administracja podatkowa jest raczej czuła w materii terminowego uiszczania przez nas spoczywających na nas płatności. PITy 2017 wprowadzają pewne zmiany dotyczące reguł oprocentowania zaległości podatkowych, jak również — wiążące się z nimi — nowe przepisy regulujące przygotowanie korekty rocznego zeznania.

Niestety, nieterminowość przy płaceniu podatków zawsze wiąże się z przykrymi dla podatnika konsekwencjami. Aktualnie, podstawowa stopa oprocentowania zaległości podatkowych wynosi w skali roku 8%. W pewnych okolicznościach — jako zalegający z wpłatą dłużnicy — możemy zostać objęci preferencyjną, obniżoną stawką odsetek (4%, czyli połowa pełnej stawki). By jednak się to stało, powinniśmy jednocześnie spełnić następujące warunki: należy dostarczyć organom podatkowym ważną korektę w okresie maksymalnie 6 miesięcy od ostatecznego terminu złożenia deklaracji oraz należy uiścić zaległości podatkowe w okresie maksymalnie 7 dni od momentu przekazania urzędowi korekty deklaracji. Kolejne zastrzeżenie stanowi ewentualna kontrola podatkowa (rozpoczęta lub zakończona wobec dyskusyjnego elementu zeznania) — w takim wypadku tracimy możliwość skorzystania z niższej stawki, gdyż ewentualną korektę uważa się z „wymuszoną”. Bez znaczenia będzie w tych okolicznościach dotrzymanie terminu wyznaczonego na złożenie korekty. W efekcie i tak zapłacimy pełną wartość obciążenia za zwłokę.

Istnieje także podwyższona wartość karnego oprocentowania w wysokości 150% stopy podstawowej. Znajduje ona zastosowanie w przypadku korekty przygotowanej po zawiadomieniu na temat planowanej kontroli podatkowej lub też po informacji, iż należnego podatku nie opłacono (w efekcie braku poprawnej deklaracji).

PITy 2017 na dobrym portalu podatkowym umożliwią nam przeprowadzenie korekty w sposób nieodbiegający od przygotowania zwykłej deklaracji. Poprawna korekta uchroni nas od dodatkowych kosztów związanych z zaległościami podatkowymi.