Konsekwencje wprowadzenia zasady in dubio pro tributario dla budżetu państwa

Zasada in dubio pro tributario, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika,  została wprowadzona ustawą z  z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustawach. Wprowadzenie tej ustawy ma na celu ma wzmocnienie ochrony praw podatników i stabilność obrotu gospodarczego. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.

Istnieją wątpliwości, czy kształt tej nowelizacji spełni oczekiwania podatników, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z wieloma wątpliwościami w przepisach podatkowych (m in.by rozliczyć pit szukają rozwiązań na portalach podatkowych i w programach do rozliczania pit), czy pozwoli na sprawniejsze działania w postępowaniach podatkowych, czy Administracja Podatkowa jest dostatecznie przygotowana do nowych zadań.

Konsekwencje wprowadzenia zasady art. 2a do Ordynacji podatkowej są również niejednoznaczne z punktu widzenia budżetu państwa. Zwolennicy nowelizacji utrzymują, że wzrost zaufania obywateli do systemu podatkowego oraz wzrost poczucia bycia szanowanym przez władze podatkowe może przyczynić się do poprawy relacji między podatnikiem a państwem, a to z kolei mogłoby korzystnie wpłynąć na wielkość wpływów do budżetu państwa.

Natomiast sceptycy wyrażają obawy, że po wprowadzeniu zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika wpływy do budżetu państwa znacznie zmaleją. Korzystając z nowego przepisu urzędnicy Administracji Podatkowej będą mieli mniej oporów przed przyznawaniem racji podatnikowi w sprawach budzących wątpliwości. Dotychczas podatnik był stroną słabszą w sporze z urzędnikiem, a urzędnik obawiał się postawienia mu zarzutu zaniedbywania interesów państwa, gdyby uznał stanowisko podatnika w przypadku spraw wątpliwych. W dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami padają też sugestie, że nowa regulacja poprawi jedynie sytuację dużych przedsiębiorców i i korporacji dysponujących zapleczem logistycznym i prawniczym.Natomiast ochrona „zwykłych” podatników nie ulegnie zmianie. Pojawiają się też głosy wskazujące na ryzyko, że zasada interpretowania niejasności na korzyść podatnika ułatwi oszustwa podatkowe, utrudni ich zwalczanie. Wszystko to może przyczynić się do znaczących strat finansowych Skarbu Państwa.