religia

Obraz Velázqueza przedstawiający namaszczenie przez Samuela Dawida na przyszłego króla Izraela. Fot. Wikipedia

Za zgodą rządzonych [Parsza Szoftim]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: „W rzeczywistości problemem, który ma rozwiązać Tora, nie jest to, jaki charakter ustroju jest odpowiedni, demokracja czy monarchia, ale czy rządy te zostaną powołane przez wolny wybór i za zgodą rządzonych”.

"Pogrzeb żydowski" - obraz polskiego malarza Juliana Karczewskiego z 1824 roku. Fot. Wikipedia

Granice żałoby [Parsza Ree]

Rabina Jonathan Sacks na szabat: „W judaizmie ustalone są dokładnie poszczególne etapy żałoby (…). Im bardziej zagłębiamy się w psychologię radzenia sobie z utratą bliskich i poznajemy kolejne etapy żałoby, tym większego sensu nabiera starożytna mądrość judaizmu.”

Zdjęcia powstały na planie filmu "Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz" w reżyserii Krzysztofa Kopczyńskiego / Fot. Witold Krassowski

Dybuki współczesnej Ukrainy

Mieszkańcy Humania montują wielki krzyż z figurą Jezusa w miejscu, gdzie zawsze modlą się Żydzi. Sławią bohaterów odpowiedzialnych za wymordowanie tysięcy Żydów w XVIII w. Oskarżają Żydów o dawanie łapówek i niepłacenie podatków. Jak skończy się ten konflikt?

Mojżesz na obrazie autorstwa francuskiego malarza Philippe de Champainge. Fot. Wikipedia

Księga przymierza [Parsza Dwarim]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Przymierze zawarte w Torze to wyjątkowa forma struktury politycznej, która oparta jest nie na hierarchii siły, a na poczuciu dzielenia wspólnej historii i przeznaczenia. Jest to polityka moralności, nakierowana na tworzenie sprawiedliwego i łaskawego społeczeństwa, które szanuje godność wszystkich, zwłaszcza uciskanych, biednych, słabych i odsuniętych na margines: wdów, sierot i obcych.

Pomnik Sørena Kierkegaarda w Kopenhadze. Fot. Wikipedia

Głos proroka [Parsza Matot – Masej]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Jak mógłby powiedzieć Kierkegaard: gdy umiera król, kończy się jego panowanie; władza proroka zaczyna się w momencie jego śmierci (w rzeczywistości Kirkegaard pisał: „Tyran umiera i kończy się jego władza. Umiera męczennik, a jego władza dopiero się zaczyna”).

Polski Sejm. Fot. Wikipedia

Autorytet i władza [Parsza Pinchas]

Rabin Jonathan Sacks na szabat o trójpodziale władzy i sprawiedliwym przywództwie: Wielcy przywódcy myślą o przyszłości w odległej perspektywie, zastanawiają się nad kwestią dziedziczenia, pragną podtrzymania ciągłości. Takie właśnie zachowanie cechowało Mojżesza. Bóg powiedział mu, aby naznaczył Jozuego – męża obdarzonego duchem – oraz dał mu dokładne wytyczne dotyczące tego, jak powinno wyglądać przekazanie władzy.

Prorok Balaam i anioł. Obraz angielskiego malarza Johna Linnella. Fot. Wikipedia

Lud żyjący w odosobnieniu [Parsza Balak]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Judaizm nigdy nie nauczał, że fakt, iż naród żydowski jest narodem wybranym, ma być przywilejem. Zawsze wiązała się z tym natomiast (i wciąż się wiąże) odpowiedzialność.

Topniejące w zastraszającym tempie himalajskie lodowce przeradzają się w polodowcowe jeziora. Fot. Wikipedia

Błąd Kartezjusza [Parsza Chukat]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Historia Edenu, która dzieje się u zarania ludzkości, służyć może jako parabola, której przesłanie ma dla nas dziś większy sens niż kiedykolwiek w przeszłości. Bez poczucia, że istnieją granice, zniszczymy nasze środowisko naturalne, aż w końcu zrozumiemy, że utraciliśmy raj.