religia

Ofiara Aarona /fot. Wikipedia

Światło świętości [Parsza Szemini]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Podczas ceremonii hawdali, kiedy zaczyna się dzień ósmy, towarzyszymy Bogu w dziele stworzenia. Tak jak On, zaczynamy od stworzenia światła i przystępujemy do rozróżniania („Błogosławiony jesteś Ty […] oddzielający święte od powszedniego, światło od ciemności…”). Ósmy dzień to wielka chwila, w której Bóg powierza Jego dzieło ludziom, z którymi zawarł przymierze. Tak postąpił podczas budowania Przybytku, tak postępuje też z nami.

rabbi-jonathan-sacks-parashat-hashavua-torah-komentarze-do-tory-parashat-tzav-parsza-caw-chidusz

Dlaczego cywilizacje umierają? [Parsza Caw]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Archeolodzy odkryli makabryczne dowody, świadczące o tym, że powszechne było składanie ofiar z ludzi. Wygląda na to, że Majowie, niemogący poradzić sobie z problemami w racjonalny sposób, skupili się na próbach przebłagania bogów ofiarami z ludzi. Podobnie postępowali Khmerowie.

Aaron w Przybytku, Gérard Jollain /fot. Wikipedia

Samo-ofiarowanie [Parsza Wa-jikra]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Pośród wszystkich praw zawartych w Torze, te, do których najtrudniej się współcześnie ustosunkować, to prawa dotyczące składania ofiar, stanowiące znaczną część początkowych rozdziałów księgi Wa-jikra.

Rabin Jonathan Sacks /zdjęcie Biuro Rabina Sacksa

Przymierze i rozmowa. Studiowanie Tory z rabinem Jonathanem Sacksem

Sednem studiowania Tory są dwa słowa: przymierze i rozmowa. Tora stanowi przymierze narodu Izraela z Bogiem, jej interpretacja zaś to niekończący się dialog, jaki z Nim podejmujemy. „Przymierze i rozmowa” to tytuł komentarzy do Tory publikowanych od 2004 roku przez rabina Jonathana Sacksa. Od numeru 2/2017 staną się one częścią „Chiduszu”

Budowa Miszkanu /Wikipedia

Obozowanie i wędrówka [Parsza Wajakhel i Pekudej]

25 marca 2017/27 Adar 5777 Na samym końcu księgi Szemot odnajdziemy pewną językową zawiłość, tak drobną, że łatwo ją przeoczyć, która jednak – zgodnie z interpretacją Rasziego – jest jednym z najważniejszych tropów w próbie odkrycia charakteru żydowskiej tożsamości; w poruszający sposób mówi o wyzwaniu bycia Żydem. Na początek zarys historii. Przybytek jest w końcu…

Prof. Moshe Rosman /fot. Smadar Bergman, Israel Institute of Advanced Studies

Polsko-żydowska historia Moshego Rosmana

Swoją karierę naukową zaczynał badaniami relacji pomiędzy polską szlachtą a Żydami, aby przypadkowo natrafić na trop legendarnego mistyka Baal Szem Towa i dokonać rewolucji w jego postrzeganiu. Zajmował się też teoretycznymi aspektami żydowskiej historiografii, a obecnie odkrywa dokonania żydowskich kobiet w epoce wczesnej nowożytności.

szana-towa-u-metuka-5777-shana-tova-umetukah-happy-new-year-jewish-year-jewish-calendar-5776-chidusz-jewish-magazine

Słodkiego i dobrego 5777 roku!

Rabin Michael Schudrich: Nadszedł piękny 5777 rok. Stara rabiniczna tradycja uczy nas, aby szukać znaczenia liczb, gdyż każda litera w hebrajskim alfabecie ma wartość numeryczną. Odpowiednikiem „777” jest hebrajskie słowo…

Kamienie ze zburzonej Świątyni Jerozolimskiej /fot. Wikipedia

Trzy tygodnie i Tisza be-Aw

Okres “trzech tygodni” znany jest jako czas żałoby narodu żydowskiego i rozpoczyna się od 17 dnia miesiąca tamuz i trwa do Tisza be-Aw – 9 dnia miesiąca aw. Dni te upamiętniają zniszczenie Jerozolimy i Bejt ha-Mikdaszu (Świątyni), które miało miejsce około 2000 lat temu i doprowadziło do rozproszenia narodu żydowskiego po całym świecie, czyniąc z…

Spotkanie modlitewne z papieżem Franciszkiem  w byłym niemieckim obozie zagłady Birkenau  29.07.2016 /fot. CHIDUSZ

Papież Franciszek do rabina Michaela Schudricha: „Módl się za mnie!”

Franciszek jest trzecim papieżem w historii, który odwiedził dawny niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Wizyta znacznie jednak różniła się od poprzednich, gdyż przebiegała w zupełnej ciszy i nie towarzyszyły jej przemówienia. Tuż po godzinie 9 rano Franciszek przeszedł samotnie przez historyczną bramę obozu z napisem „Arbeit macht frei” i modlił się w miejscu, gdzie zazwyczaj grała…