religia

Matka Samuela ofiarowuje dziecko kapłanowi Elemu. Obraz holenderskiego malarza Gerbranda van den Eeckhouta (około 1665 r.). /Fot. Wikipedia

Powołanie [Komentarz rabina Sacksa do parszy Wa-jikra]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Każdemu z nas Bóg wyznaczył zadanie: pracę do wykonania; życzliwość do pokazania; dar do obdarowania; miłość do dzielenia się nią; samotność, w której możemy przynieść ulgę; ból, który możemy uleczyć; czy złamane życie, które możemy naprawić.

„Tora sugeruje, że powinniśmy powiązać opowieść o stworzeniu świata z opisem budowy Miszkanu." / fot. Pixabay

Tworząc przestrzeń [Komentarz do parszy Wa-jakhel-Pekudej]

Rabin Jonathan Sacks na szabat o tym, dlaczego opis budowy Przybytku zajmuje aż tak dużą część księgi Szemot. „Be-reszit zaczyna się od stworzenia przez Boga świata jako domu dla człowieka, Szemot zaś kończy się, kiedy ludzie, Izraelici, tworzą Przybytek – mieszkanie dla Boga.”

„Adoracja złotego cielca" - obraz Nicolasa Poussina (1633) /Fot. Wikipedia

Gniew. O użyciu i nadużyciu

Rabin Jonathan Sacks na szabat: „Majmonides (…) uczy, że w życiu emocjonalnym zawsze powinniśmy kierować się zasadą złotego środka. Są jednak dwie emocje ‒ duma i gniew, które musimy starać się całkowicie wyeliminować”.

Ester wyjawia swoją tożsamość Hamanowi na obrazie (1888) Ernesta Normanda, angielskiego malarza epoki wiktoriańskiej /Fot.Wikipedia

Ukryte wołanie Boga [Purim]

Rabin Jonathan Sacks: „Wszyscy jesteśmy powołani przez Boga do wypełnienia unikalnego dla każdego z nas zadania. W Boskim planie każdy ma coś do zrobienia. Nawet w momencie hester panim możemy usłyszeć Jego głos.”

Dzieci świętujące Purim na ulicy w Tel Awiwie (1934) /Fot. Wikipedia

Terapeutyczna radość Purim

Rabin Jonathan Sacks: „Właśnie dlatego, że zagrożenie było tak poważne, odrzucamy jego powagę. Jest to jednak akt na wskroś poważny – odmawiamy swoim wrogom zwycięstwa, ogłaszamy, że nie damy się zastraszyć”.

Hiob na obrazie Léona Bonnata (1880)./ Fot. Wikipedia

Ból, który daje światło

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Cierpienie jest złe. Judaizm mówi o tym wprost. Na niedolę możemy jednak odpowiedzieć współczuciem, dobrocią i miłością.

Hagar i Iszmael na obrazie belgijskiego malarza Françoisa-Josepha Naveza /Fot. Wikipedia

Moc empatii [Parsza Miszpatim]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Empatia nie jest emocjonalną fanaberią, czy drugorzędnym dodatkiem do naszego etycznego życia. Jest czymś absolutnie niezbędnym w rozwiązywaniu konfliktów.

„Pod górą Synaj" - obraz szkockiego malarza orientalisty Davida Robertsa. /Fot. Wikipedia

Przymierze miłości i lojalności [Parsza Jitro]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: „Przymierze pozwala na stworzenie unii bez uniformizmu; docenia wartość różnorodności, ale nie dopuszcza do podziału na rywalizujące ze sobą grupy; zakłada wniesienie przez każdego czegoś wyjątkowego do wspólnego dobra. Członkowie takiej unii złożonej z wielu ‚ja’ tworzą jedno, nadrzędne ‚my'”.