Kwiecień, 2017

Laszon tow czy laszon ha-ra?

Czy laszon tow istnieje? [Parsza Tazrija-Mecora]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Rabini wiele razy wypowiadali się na temat laszon ha-ra, ale w zasadzie nigdy na temat laszon tow – dobrego języka. Jeśli grzechem jest mówienie źle o innych, to czy mówienie o nich dobrze jest micwą? Jest, i to będę starał się udowodnić, odnosząc się do źródeł.

Ofiara Aarona /fot. Wikipedia

Światło świętości [Parsza Szemini]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Podczas ceremonii hawdali, kiedy zaczyna się dzień ósmy, towarzyszymy Bogu w dziele stworzenia. Tak jak On, zaczynamy od stworzenia światła i przystępujemy do rozróżniania („Błogosławiony jesteś Ty […] oddzielający święte od powszedniego, światło od ciemności…”). Ósmy dzień to wielka chwila, w której Bóg powierza Jego dzieło ludziom, z którymi zawarł przymierze. Tak postąpił podczas budowania Przybytku, tak postępuje też z nami.

rabbi-jonathan-sacks-parashat-hashavua-torah-komentarze-do-tory-parashat-tzav-parsza-caw-chidusz

Dlaczego cywilizacje umierają? [Parsza Caw]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Archeolodzy odkryli makabryczne dowody, świadczące o tym, że powszechne było składanie ofiar z ludzi. Wygląda na to, że Majowie, niemogący poradzić sobie z problemami w racjonalny sposób, skupili się na próbach przebłagania bogów ofiarami z ludzi. Podobnie postępowali Khmerowie.

Fragment okładki książki "Wygnani do raju"

Rozdajemy książki „Wygnani do raju” Krystyny Naszkowskiej

8 kwietnia ukazała się książka Krystyny Naszkowskiej „Wygnani do raju. Szwedzki azyl”. Jeden z 4 egzemplarzy, dzięki uprzejmości wydawnictwa Agora, można wygrać w naszych konkursach.   Książki można wygrać na dwa sposoby. Pierwszy to konkurs na Facebooku. Należy zaprosić 10 osób do polubienia naszej strony na Facebooku, polubić, udostępnić na swoim profilu (publicznie) i skomentować…

FOT. MUZEUM POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO WE WŁODAWIE

Badacz – świadek – opowiadacz. Ratowanie lokalnej pamięci Zagłady [wykład]

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. 20 kwietnia (czwartek), 18:00, wstęp wolny Ponad siedemdziesiąt lat po II Wojnie Światowej Zagłada Żydów jest nadal obecna w pamięci zbiorowej, rodzinnej, a nawet biograficznej wsi polskiej. Żyją jeszcze bowiem jej bezpośredni, naoczni świadkowie. W ostatnich latach profesor Antonii Sułek z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadził badanie pokładów tej pamięci, w jej…